27-28 ianuarie 2021 - Workshop online - Resourceful Cities, URBACT


În perioada 27-28 ianuarie 2021, membrii echipei de implementare a proiectului Blue Green City din cadrul Departamentului Asistență Tehnică al Agenției pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov au participat la workshop-ul transnaţional organizat online de Municipalitatea din Oslo, ȋn cadrul proiectului Resourceful Cities finanţat prin Programul URBACT, care are ca scop promovarea principiilor economiei circulare prin intermediul centrelor de resurse urbane.

 

Evenimentul s-a desfăşurat sub forma a 4 sesiuni tematice, care au abordat printre altele, următoarele subiecte:

  • rolul pe care o municipalitate ȋl are în accelerarea tranziției către o economie circulară;
  • cum pot deveni clădirile din zonele urbane neutre din punct de vedere climatic;
  • măsuri privind reutilizarea materialelor de construcţii (prezentarea platformei Loopfront – un proiect inovator ȋn acest domeniu);
  • strategia pentru o libertate de circulație durabilă ȋn Oslo (exemplu de bună practică prezentată – compania de transport public Ruter şi soluţii inovatoare identificate de aceasta pentru un transport durabil);
  • acţiuni ȋntreprinse de Municipalitatea din Oslo ȋn direcţia desfăşurării unor achiziţii publice circulare (modalităţi de abordare, documente strategice, exemple);
  • strategia pentru un consum durabil și redus (definiţie a conceptului de „consum durabil şi redus”, obiective, exemple);
  • reducerea plasticului de unică folosință în orașul Oslo (Planul de Acţiune privind reducerea poluării cu materiale plastice);
  • exemplu de bună practică al oraşului Haarlem, Olanda, privind utilizarea achiziţiilor publice inovatoare şi responsabile;
  • reducerea consumului de materiale, circularea şi reciclarea acestora (exemplu de bună practică prezentată – mini staţiile de reciclare din Oslo).

Pentru informaţii suplimentare despre activităţile şi evenimentele din cadrul proiectului Resourceful Cities puteţi accesa: https://urbact.eu/resourceful-cities.

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro