14-21 octombrie 2020 - Participare la webinarii in cadrul „Saptamanii Europene a Regiunilor si Oraselor”


În perioada 14-21.10.2020, membrii echipei de implementare a proiectului Blue Green City din cadrul Departamentului Asistență Tehnică al Agenției pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov au participat la o serie de webinarii relevante ȋn raport cu obiectivul proiectului. Acestea au fost organizate ȋn cadrul celei de-a 18-a ediţii a „Săptămânii Europene a Regiunilor şi Oraşelor” (#EURegionsWeek) şi au tratat subiecte precum:

  • Utilizarea durabilă a terenurilor şi a Soluţiilor bazate pe natură (NbS) ȋn contextul Agendei urbane a UE; acţiuni ȋntreprinse, rezultate şi recomandări pentru a transforma oraşele europene ȋn spaţii verzi, compacte şi eficiente energetic;
  • Acţiuni colective ce provin din parteneriate diferite ȋn procesul de reutilizare durabilă şi circulară a spaţiilor şi a clădirilor; prezentarea unor exemple de bune practici;
  • Oportunităţi şi instrumente de finanţare a proiectelor ce promovează NbS;
  • Implementarea Pactului ecologic european ȋn regiunile şi oraşele europene (finanţarea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de CO2, investiţii ȋn energie durabilă);
  • O regiune Bucureşti-Ilfov mai verde cu ajutorul investiţiilor finanţate prin REGIO;
  • Renaturarea oraşelor europene prin utilizarea NbS şi a infrastructurilor verzi; prezentarea beneficiilor pentru mediu şi a oportunităţilor sociale şi economice; prezentarea unor exemple de bună practică din oraşele Madrid şi Helsinki;
  • Obiectivele Strategiei UE privind biodiversitatea pentru 2030 şi ȋndeplinirea acestora ȋn contextul post COVID;
  • Strategii eficiente de implicare a cetăţenilor şi de utilizare a tehnologiilor inteligente pentru a crea oraşe europene verzi;
  • Inițiative inovatoare de implementare a conceptului de oraș verde, utilizând cercetarea, inovarea, buna guvernanță și colaborarea autorităţilor publice cu comunitatea locală.

Pentru a urmări ȋnregistrările webinariilor, vă invităm să accesaţi linkurile de mai jos:

https://euregionsweek2020-video.eu/video/sustainable-use-of-land-and-nbs-in-europe

https://euregionsweek2020-video.eu/video/how-can-regions-enable-the-green-deal

https://euregionsweek2020-video.eu/video/renaturing-european-cities

https://euregionsweek2020-video.eu/video/biodiversity-2030-your-say-our-future

https://euregionsweek2020-video.eu/video/green-cities-by-co-design-gc-by-cd

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro