10.09.2020 - Întâlnirea de lucru a parteneriatului BLUE GREEN CITY


În data de 10.09.2020, membrii echipei de implementare a proiectului Blue Green City din cadrul Departamentului Asistență Tehnică al Agenției pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov au participat la întâlnirea de lucru a parteneriatului, eveniment desfăşurat online.

Principalul subiect abordat ȋn cadrul acestei ȋntâlniri a fost reprogramarea celei de-a doua întâlniri semestriale de parteneriat și a vizitei de studiu aferente, care ar fi trebuit să aibă loc la Torino, ȋn perioada 23-25.03.2020.

Având în vedere contextul internațional și adoptarea măsurilor de restricție pentru prevenirea răspândirii COVID-19, pentru o bună implementare a proiectului și a îndeplinirii activităților prevăzute, parteneriatul Blue Green City a decis amânarea evenimentului pentru luna octombrie 2020.  

Totodată, ȋn perioada 05-07.10.2020, parteneriatul va desfăşura un eveniment online, în cadrul căruia un accent deosebit va fi pus pe schimbul de experienţă privind bunele practici identificate de fiecare partener şi schiţarea primelor idei de acţiune ce vor fi cuprinse ȋn Planurile de Acţiune Regionale.

Pentru informaţii suplimentare despre proiectul Blue Green City puteţi accesa:

https://www.interregeurope.eu/bluegreencity/

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro