Întâlnirea online a parteneriatului Blue Green City (05-07.10.2020)


În perioada 5-7 octombrie 2020, membrii echipei de implementare a proiectului Blue Green City din cadrul Departamentului Asistență Tehnică al Agenției pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov au participat la întâlnirea de lucru a parteneriatului, eveniment desfăşurat online.

 

Aceasta a fost organizată de către Liderul de proiect – Metropola Nice Côte d’Azur, pentru a face schimb de idei privind stadiul elaborării primelor acțiuni care urmează să fie incluse în planurile regionale de acțiune, evidențiind ȋn acelaşi timp importanța implicării părților interesate în acest proces.

În primele două zile ale evenimentului, partenerii au susţinut prezentări prin intermediul cărora au fost abordate o serie de subiecte comune precum: provocările (legate, de asemenea, de pandemia de COVID-19) cu care s-au confruntat în elaborarea primelor drafturi ale planurilor de acțiune, implicarea părților interesate, modalitățile practice de depășire a dificultăților prin colaborare, schimb de expertiză și bune practici, exemple de proiecte şi inițiative privind infrastructura verde-albastră și soluțiile bazate pe natură.

Ultima zi a evenimentului a fost destinată prezentării susţinută de către experții tehnici din regiunea Piemont, pentru a împărtăși metodologia de lucru pe care o vor elabora până la următoarea ȋntâlnire a parteneriatului. Acest document ȋşi propune să fie un instrument de  facilitare a schimbului de cunoștințe privind cele mai bune practici, de identificare a unor soluţii comune la provocări comune ȋn ceea ce priveşte elaborarea planurilor regionale de acțiune.

Pentru informaţii suplimentare despre activităţile şi evenimentele din cadrul proiectului Blue Green City puteţi accesa:

https://www.interregeurope.eu/bluegreencity/

 

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro