BLUE GREEN CITY - Blue and Green Infrastructure for Sustainable Cities


 

BLUE GREEN CITY - Blue and Green Infrastructure for Sustainable Cities

 

 

 

23 aprilie 2020 - Participare la webinarul "Get to know the Policy Learning Platform"

NOU! ADR BI a organizat în data de 29.01.2020 prima întâlnire cu actorii principali din regiune în cadrul proiectului BLUE GREEN CITY.

Comunicat de presa 24-25.09.2019

"Blue Green City" ("Blue and Green Infrastructure for Sustainable Cities"), finanțat prin Programul Interreg Europe, este un proiect dezvoltat în parteneriat de către opt regiuni ale Uniunii Europene, cu scopul de a promova infrastructura verde-albastră ca parte integrantă a unei strategii de conservare a patrimoniului natural local şi regional. Partenerii vor lucra îndeaproape cu stakeholderii din regiunile de implementare pentru a evalua utilizarea unei game variate de instrumente de politică şi a identifica obstacolele care stau în calea adoptării infrastructurii verzi-albastre.

Totodată, sunt urmărite următoarele obiective:

 • dezvoltarea şi îmbunătăţirea strategiilor privind infrastructura verde-albastră prin conectarea ecologică funcţională între oraşe şi ariile protejate din zonele periurbane;
 • creşterea gradului de conştientizare şi de cunoaştere a conceptului „servicii de ecosistem” şi a valorii infrastructurii verzi-albastre în protejarea, conservarea şi consolidarea capitalului natural şi cultural;
 • elaborarea unor recomandări de bune practici privind îmbunătăţirea instrumentelor de politică ce promovează infrastructura verde-albastră.

Aceste activităţi vor fi realizate în cadrul procesului interregional de învăţare, prin schimburi de experienţă şi de bune practici, pentru găsirea de soluţii la provocări comune privind adaptarea la schimbările climatice. Astfel, „Blue Green City” se aliniază prevederilor Strategiei UE pentru o infrastructură verde, precum şi Strategiei UE în domeniul biodiversităţii 2020.

Proiectul se desfăşoară în perioada 01.08.2019-31.07.2022 şi include următorii parteneri:

 • Metropolis Nice Côte d’Azur (Franţa) – Lider de parteneriat
 • University of Greenwich (Marea Britanie)
 • Piedmont Region (Italia)
 • Southern Regional Assembly (Irlanda)
 • Agenţia pentru Dezvoltare Regională Bucureşti-Ilfov (România)
 • City of Ingolstadt (Germania)
 • Rijeka Development Agency Porin Ltd. (Croaţia)
 • Municipality of Växjö (Suedia)

Valoarea totală a proiectului este de 1.348.909 euro, din care valoarea bugetului Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Bucureşti-Ilfov este de 136.192 euro (din care 115,763.20 euro finanţare FEDR şi 20,428.80 euro contribuţia proprie din surse publice).

https://www.interregeurope.eu/bluegreencity/

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro