Planul forestier pentru stimularea bioeconomiei in regiunea Extremadura


Pentru a putea combate într-un mod cât mai eficient efectele negative ale poluării, Guvernul Regional din Extremadura a angajat o companie privată (Tragsat) să dezvolte "Planul Silvic Extremadura". Acesta are un termen de livrare de 21 de luni și este instrumentul de bază pentru planificarea strategică pe o perioadă lungă a politicii forestiere din regiune și pentru gestionarea durabilă a pădurilor din zonă. Va fi integrat în Strategia de Atenuare a Schimbărilor Climatice și odată aprobat, va înlocui Planul Forestier din 2003 (revizuit în 2010) și va fi completat de Planul Forestier Spaniol și Strategia Forestieră Spaniolă. Bugetul alocat pentru dezvoltarea planului este de 382.446 Euro.

Noul plan va include date din noua hartă forestieră a Spaniei și al patrulea inventar național forestier, realizat recent în Extremadura, care va oferi o oportunitate de actualizare a cunoștințelor despre starea vegetației forestiere din regiune. Documentul va lua în considerare schimbările substanțiale ale politicii forestiere regionale și din întreaga lume, interesul crescut pentru utilizarea resurselor alternative, cum ar fi biomasa pentru obținerea de energie  termică sau electrică din produse forestiere (reziduuri lemnoase, rășină, conuri de brad), în detrimentul folosirii combustibililor fosili. Toate acestea, împreună cu scăderea numărului de locuitori din ce în ce mai mare a zonelor rurale, au un impact socio-economic important, în special asupra regiunilor forestiere, cum ar fi Extremadura.

Din toate aceste motive, Ministerul Regional al Agriculturii consideră esențial ca acest nou plan forestier să integreze propuneri tehnice, sociale și de mediu și să conducă la o serie de programe de acțiune pentru diferitele domenii ale sectorului forestier. Acestea sunt menite să analizeze și să propună noi orientări, strategii, inițiative, măsuri, acțiuni, bugete, termene și surse relevante de finanțare, luând în considerare în același timp obiectivele regionale referitoare la reducerea poluării și emisiilor de CO2.

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro