Finlanda - Povesti de succes privind utilizarea energiilor regenerabile


Karelia de Nord se angajează să reducă cu 80% emisiile de gaze cu efect de seră prin limitarea utilizării de combustibili fosili până în 2030, fiind prima regiune din Finlanda care solicită aderarea la ‘’Rețeaua municipalităților și regiunilor cu emisii de dioxid de carbon neutre’’.

Webinarul găzduit de Consiliul Regional din Karelia de Nord, organizat in cadrul proiectului AgroRES, a reunit aproape 40 de participanți din 7 regiuni europene diferite pentru a permite schimbul de cunoștințe si bune practice ‘’referitoare la producția și utilizarea energiei regenerabile în sectorul agricol. La eveniment au participat reprezentanți din autoritățile regionale și naționale, municipalități, agenții energetice, dar și din companii și instituții de învățământ din Spania, Polonia, Marea Britanie, Finlanda, România, Italia și Irlanda fiind prezentate teme precum:

Bioenergia pe bază de lemn în Karelia de Nord

Astfel, participanților le-au fost expuse modelele bunelor practice și a investițiilor realizate în această regiune în ceea ce privește producția de energie regenerabilă. Regiunea este cunoscută pentru expertiza sa în sectoarele forestier și bioeconomic, dat fiind că pădurile acoperă aproximativ 89% din suprafața totală a regiunii, reprezentând piatra de temelie a mediului de afaceri și a sectorului industrial al zonei. Aproape jumătate din energia utilizată în Karelia de Nord provine din biocombustibili pe bază de lemn, iar o pondere mai mică este generată de biogaz și surse de energie hidro. În prezent, din producția totală de energie din regiune, ponderea surselor regenerabile reprezinta 67%.

Investiții în biomasă

În timpul webinarilui, specialistul în bioenergie și bioeconomie Urpo Hassinen de la Centrul forestier finlandez a oferit un exemplu concret de utilizare a lemnului în producția de energie pentru comunitate, prin prezentarea cooperativei Eno Energy. Aceasta deține trei centrale termice în Karelia de Nord, care produc anual 15.400 MWh de căldură și utilizează aproximativ 27.000 de metri cubi de așchii de lemn produse local. Beneficiile acestor centrale termice pentru comunitatea locală sunt semnificative,  înlocuind aproximativ utilizarea a 2 milioane de litri de petrol în fiecare an, creând locuri de muncă și reducând emisiile nete de CO2 cu 5 milioane de kilograme pe an, a explicat Urpo Hassinen.

Un alt exemplu de producere a energiei pe baza de biomasă a fost dat de directorul general Mika Juvonen de la uzina de biogaz BioKymppi situată în municipiul Kitee din Karelia de Nord. Centrala produce aproximativ 10.000 MWh de căldură și electricitate, iar materiile prime utilizate în acest proces includ deșeurile menajere, gunoiul de grajd și deșeurile din industria alimentară. Pe lângă energie, procesul de digestie anaerobă produce îngrășăminte solide și lichide care sunt vândute fermierilor.

Proiecte care promovează utilizarea surselor regenerabile de energie

Apoi, lectorul Anniina Kontiokorpi de la Universitatea de Științe Aplicate din Karelia a vorbit despre istoria proiectelor și dezvoltării energiei regenerabile în Karelia de Nord. Ea a subliniat că sunt necesare proiecte cofinanțate de UE pentru a accelera tranziția energetică, având un impact asupra dezvoltării politicilor și crescând gradul de conștientizare prin crearea de noi soluții. De exemplu, proiectul regiunii Karelia de Nord ce privește reducerea emisiilor de carbon a implementat achiziții comune de sisteme fotovoltaice pentru gospodăriile și IMM-urile din această zonă. Prin aceste procese comune de achiziții, a rezultat un plus de 225,2 kWp provenită din energie solară și o putere anuală estimată la 195 MWh de energie electrică, a subliniat Anniina Kontiokorpi.

Proiectele pot crea, de asemenea, platforme educaționale și demonstrative, similare cu Parcul Energetic Sirkkala deținut de Universitatea de Științe Aplicate din Karelia. Parcul include tehnologii regenerabile de căldură și electricitate, aplicații și soluții, cum ar fi instalații de cogenerare, colectoare solare și mașini de presat peleti, a explicat consilierul energetic Anssi Kokkonen de la această universitates, aceste investiții tehnologice fiind finanțate prin FEDR. Mediul este potrivit pentru testarea rapidă și practică a inovațiilor și dezvoltarea afacerilor cu energie regenerabilă, precum și pentru studierea costurilor reale de funcționare și întreținere a diferitelor forme de producție de energie.

Mai multe informații referitoare la tematica abordată cât și la bunele practici identificate pot fi accesate pe website-ul proiectului https://www.interregeurope.eu/agrores/good-practices/.

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro