AgroRES in cadrul European Week of Regions and Cities 2020


În perioada 6 – 22 Octombrie 2020, membrii echipei de implementare a proiectului AgroRES din cadrul Departamentului de Asistență Tehnică al Agenției pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov au participat la o serie de webinarii relevante ȋn raport cu tematica proiectului – producția și utilizarea energiei regenerabile în sectorul agricol și rural. Acestea au fost organizate ȋn cadrul celei de-a 18-a ediţii a „Săptămânii Europene a Regiunilor şi Oraşelor” (#EURegionsWeek) şi au tratat subiecte precum:

European Weeks of Regions and Cities, eveniment aflat la a optsprezecea ediție, are ca scop perfecționarea abilităților de implementare a activităților de proiect, intrarea în contact cu informații tematice valoroase și cu bune practici identificate în alte zone ale UE, cu un grad ridicat de transferabilitate în regiunea București-Ilfov, pentru a îmbunătăți politicile regionale. Evenimentul din acest an a fost organizat prin intermediul unei platforme online și a oferit oportunitatea de a purta discuții despre provocările comune și schimbul de idei cu privire la posibile soluții prin reunirea reprezentanților politici, a experților regionali din diverse domenii, precum și a părților interesate din mediul de afaceri, organizațiile societății civile, instituții academice, organizațiile UE și mass-media. Numărul mare de ediții de până acum arată relevanța și potențialul evenimentului ca punte de legătură pentru dezvoltarea politicilor de coeziune europene, crescând gradului de conștientizare a factorilor de decizie cu privire la faptul că regiunile și orașele au un rol relevant în procesul de elaborare a politicilor UE.

Pentru a rămâne în contact cu tematica proiectului, vă invităm să accesaţi website-ul AgroRES.

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro