AgroRES - Investing in Renewable Energies for Agriculture


Energiile regenerabile – o oportunitate pentru sistemul de irigații din Spania

Finlanda - Povești de succes privind utilizarea energiilor regenerabile

25 februarie 2021 - Al treilea eveniment interregional - Roma 

Planul forestier pentru stimularea bioeconomiei în regiunea Extremadura

AgroRES in cadrul European Week of Regions and Cities 2020

2nd Interregional Event – Experiența Finlandeză

22 Septembrie 2020 – Webinar INTERREG Europe privind creionarea planurilor de acțiune

Instalarea de panouri solare pentru o stație de tratare a apei

14.09.2020 - A treia întâlnire de lucru a parteneriatului AgroRES

AgroRES Newsletter Nr.2

INTERREG EUROPE aniverseaza 30 de ani!

Subvenții pentru reducerea utilizării energiei electrice în irigații

Experiența finlandeză – Energie regenerabilă în agricultură

Modele de afaceri și finanțare pentru instalații de biogaz

EVENIMENTE

17 iulie 2020 - AgroRES webinar “Carbon and cost saving through slurry pit gas collection”

15 iunie 2020 - Sesiunea de dezbateri – "Financing & business models for biogas plants"

15 mai 2020 - Interreg Europe Webinar – Biogas from organic waste

22 aprilie 2020 - A doua întâlnire de lucru a parteneriatului AgroRes

23 aprilie 2020 - Webinarul "Get to Know Policy Learning Platform"

 

Evenimentul de lansare a proiectului AgroRES

Proiectul AgroRES a fost lansat la Badajoz, Spania, unde partenerii proiectului, părțile interesate regionale și autoritățile s-au întâlnit pentru a discuta despre provocările și posibilitățile utilizării energiei regenerabile în agricultură.

Comunicat de presa 23.01.2020

AgroRES Newsletter Nr.1 - Ianuarie 2020

DESCRIEREA PROIECTULUI

AgroRES este un proiect dezvoltat în parteneriat cu opt regiuni, din șapte țări membre ale Uniunii Europene, finanțat prin intermediul Programului INTERREG EUROPE, cu rolul de a îmbunătăți politicile regionale specifice ce urmăresc încurajarea producției și utilizării energiei regenerabile în sectorul agricol și rural

Energia regenerabilă – solară, eoliană sau provenită din biomasă și deșeuri agricole, reprezintă o oportunitate excelentă pentru a reduce amprenta de carbon generată de sectorul agricol, acesta reprezentând un emițător important de gaze cu efect de seră din regiunea București-Ilfov. Proiectul AgroRES urmărește astfel să contribuie la dezvoltarea proceselor de producție și utilizare a energiei regenerabile în sectorul agricol, din mediul rural, prin dezvoltarea de măsuri care să îmbunătățească instrumentul de politică ales, în speță, Programul Operational Regional. Optimizarea acestuia va conduce, de fapt, la încurajarea investițiilor în sisteme de producție și utilizare a energiei regenerabile, în sectorul menționat, contribuind astfel la diminuarea amprentei de carbon generată, în concordanță cu obiectivele Uniunii Europene în domeniu.  

Proiectul se desfășoară în perioada August 2019 – Ianuarie 2023 și include următorii parteneri:

  • Extremadura Energy Agency, AGENEX– Spania - Lider de parteneriat
  • Lubelskie Voivodeship – Polonia
  • Devon County Council – Marea Britanie
  • Regional Council of North Karelia – Finlanda
  • Bucharest-Ilfov Regional Development Agency – România
  • ARSIAL – Italia
  • Institute of Technology, Sligo – Irlanda
  • Northern and Western Regional Assembly – Irlanda

În vederea îndeplinirii obiectivelor asumate, partenerii vor colabora îndeaproape cu stakeholderii identificați în regiunile de implementare și vor promova dialogul public între toate părțile interesate pentru identificarea și depășirea barierelor care stau în calea dezvoltării domeniului energiei regenerabile, urmărind intensificarea investițiilor în acest sector într-un mod durabil, viabil economic şi responsabil social. Toate acestea se vor putea realiza atât prin desfășurarea întâlnirilor regionale cât și cu prilejul vizitelor organizate ca parte a procesului de învățare, în cadrul proiectului.

Valoarea totală a bugetului este de 1.540.286 euro, din care valoarea atribuită Agenției pentru Dezvoltare Regională București – Ilfov este de 153.770 euro.

https://www.interregeurope.eu/agrores/

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro