Sprijin pentru ADRBI pentru implementarea PHARE–CES RO 2005


Indicativ proiect: PHARE-CES RO 2005/017 - 553.04.01.05.04.03.08
Perioada de implementare: 2007-2008
Buget: 202,323 euro
Finantator: Comisia Europeana, Programul PHARE 2005

 

Scopul proiectului a fost sprijinirea solicitantului in realizarea sarcinilor asumate de catre acesta ca Autoritate de Implementare pentru proiectele de investitii finantate prin Phare CES in regiunea respectiva; cresterea eficientei si eficacitatatii activitatilor de evaluare, selectie si contractare, ca parte a procesului de imbunatatire a capacitatii administrative

Rezultate obtinute:
• Implementarea proiectelor PHARE CES
• Lansari regionale ale schemelor PHARE CES;
• Evaluare si selectie a proiectelor depuse;
• Contractarea proiectelor;
• Program de vizite elaborat si aprobat de MDLPL;
• Vizite la proiecte;
• Rapoarte trimestriale elaborate si transmise la MDLPL;
• Cereri de plata procesate si transmise la MDLPL;
• Cereri de addendum procesate si transmise la MDLP.
• Livrare de asistenta si consultanta potentialilor beneficiari ai Fondurilor Structurale;
• Updatare manuale de proceduri EDIS;
• Participare in comitete de evaluare si selectie la nivel national.

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro