Rezultate RIS Bucuresti-Ilfov


Rezultatele proiectului RIS Bucuresti-Ilfov pot fi rezumate in patru componente principale, dupa cum urmeaza:

Componenta 1: Analiza documentara premergatoare - Analiza documentara privind situatia existenta in sistemul inovarii. In mod specific, au fost analizate rapoartele, documentele programatice si de planificare relevante. Obiectivul acestei componente a fost, printre altele, identificarea si analiza politicilor nationale si regionale care afecteaza promovarea inovarii si transferului tehnologic in Regiunea Bucuresti-Ilfov. Activitatea documentara a demonstrat faptul ca Regiunea Bucuresti-Ilfov este centrul activitatilor de inovare si cercetare din Romania; totusi, in Romania nu exista o politica de promovare a inovarii la nivel teritorial, iar conceptul de inovare este in general confundat cu activitatea de cercetare. Analiza situatiei existente, care a inclus si o parte de analiza calitativa prin trimiterea a peste 3.000 de chestionare la un esantion reprezentativ de intreprinderi, a permis identificarea cinci sectoare avand inalt potential de inovare, incluzand domeniile: mecanica fina, TIC si electronica, mase plastice si constructii. La aceste domenii industriale care demonstreaza varietatea, importanta si potentialul de dezvoltare a sectorului industrial din cadrul regiunii orasului capitala a Romaniei, se adauga sectorul serviciilor bazate pe cunoastere intensiva, ale carora importanta si potential de dezvoltare deriva in mod direct din specificitatea Regiunii Bucuresti-Ilfov, in calitatea sa de centru national al serviciilor.

Componenta 2: Analiza calitativa si structurile participative - Analiza cererii si ofertei de inovare si transfer tehnologic. Analiza SWOT a sistemului de inovare regional. Studierea cererii si ofertei de inovare si transfer tehnologic si definirea punctelor tari si slabe ale acestora a fost realizata prin metode calitative bazate pe interviuri, ateliere de lucru, anchete, la care au fost invitati sa participe actorii relevanti din domeniile selectate, precum si organizatiile publice si private implicate in difuzarea inovarii si transferul tehnologic in cadrul Regiunii Bucuresti-Ilfov. In total, au fost organizate 11 de seminari si ateliere de lucru, cu participarea a peste 100 de persoane si au fost procesate peste 80 de chestionare privind cererea si oferta de inovare si transfer tehnologic. Chestionarele au fost transmise catre un esantion reprezentativ de intreprinderi din sectoarele avand inalt potential de inovare si au fost utilizate pentru completarea studiilor privind inovarea in sectoarele selectate. De asemenea, rezultatele chestionarelor au stat la baza redactarii analizelor SWOT sectoriale care au fost discutate in cadrul celor 11 seminari si ateliere de lucru organizate.

Componenta 3: Parteneriatul pentru inovarea - Stabilirea unui cadru partenerial pentru promovarea inovarii in Regiunea Bucuresti-Ilfov. Componenta transversala tuturor activitatilor prevazute in cadrul proiectului, parteneriatul pentru inovarea a fost promovat inca din prima etapa a proiectului prin implicarea actorilor relevanti in identificarea trasaturilor cheie ale contextului existent, precum si, succesiv, in definirea prioritatilor de inovare pentru Regiunea Bucuresti-Ilfov.

In mod specific, parteneriatul pentru inovare poate fi descris prin cele doua elemente ale acestuia:

1. parteneriat transnational, care a fost dezvoltat prin realizarea unor misiuni institutionale si de afaceri si a unor vizite de studiu, precum si prin participarea la evenimentele organizate de catre Retea IRE si prin semnarea unor memorandum de cooperare intre ADRBI si regiunile / alte administratii publice internationale partenere (Regiunea Lazio, Municipiul Bari);

2. parteneriat cu actorii nationali si regionali relevanti, incluzand asociatiile de intreprinderi si institutele de cercetare din cele cinci sectoare avand potential ridicat de inovare, cu care ADRBI a semnat protocoale de colaborare in vederea sprijinirii activitatilor de inovare la nivel regional (in special, au fost implicate APREL, APROMECA, ARACO, ARIES, ASPAPLAST, CEFIN, CMC, INCDMF).

Componenta 4: Elaborarea Strategiei si Planului de Actiune pentru Inovare si follow up al proiectului - Operationalizarea Strategiei de Inovare Regionala Bucuresti-Ilfov. Strategia si Planul de Actiune pentru Inovare in Regiunea Bucuresti-Ilfov a fost rezultatul final al proiectului RIS BI, obtinut, in cadrul structurilor parteneriale create, din analiza cantitativa si calitativa a situatiei existente. Primul pas in vederea implementarii strategiei si planului de actiune pentru inovare in Regiunea Bucuresti-Ilfov va fi promovarea si dezvoltarea proiectelor pilot identificate in cadrul sectoarelor selectate.

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro