Proiect de infratire cu regiunea Lazio


Perioada de implementare: noiembrie 2004 - octombrie 2006
Finantator: Comisia Europeana, Programul PHARE 20003

 

Proiectul a avut ca scop constructia institutionala în scopul consolidarii functiei de coordonare pentru elaborarea si implementarea politicii de coeziune economica si sociala la nivel regional. Proiectul s-a desfasurat în parteneriat cu alte institutii italiene: FORMEZ (Agentia Nationala pentru Instruire si Asistenta Tehnica pentru Administratiile Publice, Italia), Ministerul Economiei si Finantelor din Italia, Regione Siciliana, Regione Basilicata, Regione Piemonte, Consorzio Progetto Lazio '92 (CPL)

Obiectivele specifice ale proiectului au fost orientate spre continuarea dezvoltarii capacitatii administrative, atât a ADR Bucuresti-Ilfov cât si a Consiliului pentru Dezvoltare Regionala Bucuresti-Ilfov, de a conduce planificarea dezvoltarii socio-economice la nivel regional, în conformitate cu bunele practici ale Statelor Membre UE si a acquis-ului comunitar relevant.

De asemenea, proiectul a sprijinit ADRBI în dezvoltarea capacitatii administrative în calitatea sa de Agentie de Implementare pentru Programul Phare Coeziune Economica si Sociala, conform prevederilor Regulamentului Consiliului UE 1266/1999 si a pregatit-o pentru rolul sau de Organism Intermediar în gestionarea Fondurilor Structurale.

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro