Comunicat de presa lansare


Lansarea proiectului „Practica din studenţie e a muncii temelie!” Bucureşti, 24.06.2014

FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritară nr. 2
Domeniul major de intervenţie 2.1

Contract nr.: POSDRU/161/2.1/G/138487

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - Investeşte în oameni !

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Bucureşti - Ilfov, în calitate de solicitant şi Universitatea din Bucuresti si Academia de Studii Economice din Bucuresti, în calitate de parteneri, anunţă lansarea proiectului  „Practica din studenţie e a muncii temelie!˝, demarat în data de 06.05.2014, având perioada de implementare 18 de luni, cu o valoare totală eligibila de 1.584.726,57 lei, din care valoarea finanţării nerambursabile a proiectului este 1.553.032,04 lei.

Obiectivul general al proiectului este crearea unui sistem integrat de facilitare a tranziţiei de la școală la viaţa activă pentru un număr de 400 de studenţi din domeniul economic, prin oferirea de consiliere și orientare profesională, conectarea universităţilor la cerinţele actuale ale angajatorilor și oferirea de stagii de practică relevante și de calitate studenṭilor din grupul ţintă.

În acest context, obiectivele specifice ale proiectului au fost definite astfel:
- consilierea, orientarea și ȋndrumarea către o carieră de succes a 400 de studenţi din Sistemul Naṭional de Ȋnvăţământ din regiunea București-Ilfov
- dezvoltarea a 25 de parteneriate regionale pentru facilitarea tranziţiei de la școală la viaţa activă a studenţilor de profil economic
- formarea de competenţe și aptitudini profesionale specifice domeniului economic pentru 210 studenţi, prin derularea efectivă a programului de practică.


Pentru mai multe detalii puteţi apela la persoana de contact:
Daniel Popescu, Manager de proiect
Telefon: 0758.222.600, fax: 021.315.96.59
e-mail: daniel.popescu@adrbi.ro

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro