Prezentarea proiectului


Agenția pentru Dezvoltare Regională București Ilfov, în calitate de Beneficiar, desfășoară în perioada 06.05.2014 – 05.11.2015, în parteneriat cu Centrul de Formare Profesională EURODEAL SRL și Sindicatul Liber Independent RADET BUCUREȘTI (SLI RADET), proiectul “E șansa ta, califică-te pentru un viitor mai bun!”, proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa Prioritară 2 – “Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”, Domeniul Major de Intervenție – “Acces și participare la formare profesională continuă”.

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea capitalului uman și creșterea calităṭii forṭei de muncă prin dezvoltarea și implementarea de activităṭi de consiliere/orientare și programe de formare profesională continuă pentru 720 de angajaṭi din regiunile București-Ilfov și Sud-Est ȋntr-un interval de 18 luni, ȋn vederea obṭinerii unei calificări complete.

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro