Comunicat de presa lansare


Lansarea proiectului „E șansa ta, califică-te pentru un viitor mai bun!˝ Bucureşti, 23.06.2014

FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritară nr. 2
Domeniul major de intervenţie 2.3

Contract nr.: POSDRU/164/2.3/S/142402

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - Investeşte în oameni !

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Bucureşti - Ilfov, în calitate de solicitant şi Centrul de Formare Profesională Eurodeal S.R.L. și Sindicatul Liber Independent Radet București (SLI RADET), în calitate de parteneri, anunţă lansarea proiectului  „E șansa ta, califică-te pentru un viitor mai bun!˝, demarat în data de 06.05.2014, având perioada de implementare 18 de luni, cu o valoare totală eligibilă de 3.552.247,34 lei, din care valoarea finanţării nerambursabile a proiectului este 3.477.650,15 lei.

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea capitalului uman și creșterea calităṭii forṭei de muncă prin dezvoltarea și implementarea de activităṭi de consiliere/orientare și programe de formare profesională continuă pentru 720 de angajaṭi din regiunile București-Ilfov și Sud-Est ȋntr-un interval de 18 luni, ȋn vederea obṭinerii unei calificări complete.

În acest context, obiectivele specifice ale proiectului au fost definite astfel:
- Sprijinirea furnizorilor de FPC, parteneri ȋn cadrul proiectului, pentru dezvoltarea ofertelor de FPC;
- Sprijinirea a 720 de angajaṭi ȋn vederea participarii la FPC;
- Furnizarea cursurilor de calificare/recalificare pentru 720 de angajaṭi.


Pentru mai multe detalii puteţi apela la persoana de contact:
Daniel Popescu, Manager de proiect
Telefon: 0758.222.600, fax: 021.315.96.59
e-mail: daniel.popescu@adrbi.ro

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro