Anunt – Cerere de oferte in vederea achizitionarii serviciilor de formare profesionala - POSDRU/164/2.3/S/142402


În vederea achiziționării serviciilor de formare profesională pentru un număr de 495 angajați, membri ai grupului țintă în cadrul proiectului POSDRU/164/2.3/S/142402 “E șansa ta, califică-te pentru un viitor mai bun!”, finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov (ADRBI), în calitate de Beneficiar, solicită oferte de preț tuturor operatorilor economici ce pot susține activitatea de formare profesională continuă conform OG 129/2000, fiind autorizați ANC în vederea desfășurării cursurilor de calificare profesională.

1. Ocupația de Administrator Imobile – 3 grupe a câte minim 20, maxim 28 persoane fiecare, în locațiile București – Ilfov (2 grupe) și Galați (1 grupă);
2. Ocupația de Operator introducere, validare și prelucrare date – 4 grupe a câte minim 20, maxim 28 persoane fiecare, în locațiile București – Ilfov (2 grupe) si Galați (2 grupe);
3. Ocupația de Instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze – 7 grupe a câte minim 20, maxim 28 persoane fiecare, în locațiile București – Ilfov (3 grupe), Tulcea (1 grupă), Galați (1 grupă), Constanța (2 grupe);
4. Ocupația de Lucrător în comerț – 2 grupe a câte minim 20, maxim 28 persoane fiecare, în locațiile București – Ilfov (1 grupă) și Constanța (1 grupă);
5. Ocupația de Peisagist – Floricultor – 3 grupe a câte minim 20, maxim 28 persoane fiecare, în locațiile Constanța (1 grupă), Tulcea (1 grupă) si Galați (1 grupă);
6. Ocupația de Operator confecționer industrial – 1 grupă de minim 20, maxim 28 persoane, în Tulcea.

Persoanele din grupul țintă vor fi selectate și nominalizate de către ADRBI pentru fiecare grupă în parte.

Ofertele pot include, în funcție de capacitatea fiecărui furnizor, unul, mai multe sau toate cursurile disponibile în prezentul anunț.

În oferta financiară este necesar să cuprindeți toate cheltuielile ce decurg din prestarea acestor servicii, cum ar fi: costurile de personal ale formatorilor/ personal auxiliar, în vederea desfășurării activității de formare; costurile legate de deplasare, cazare, masă pentru formatori (dacă este cazul); toate costurile necesare derulării activităților de formare profesională, incluzând costuri cu materiale de practică, etc. Oferta va fi exprimată în lei, cost pe grupă.

Menționăm că fiecare grupă conține un număr de maximum 28 persoane, dar nu mai puțin de 20 persoane, iar numărul total de persoane participante la cursurile de formare profesională continuă în cadrul acestui contract este de minimum 495 persoane angajate, membri ai grupului țintă în cadrul proiectului amintit mai sus.

De asemenea, conform graficului activităților proiectului, cursurile de formare profesională atât de nivelul I de calificare, cât și de nivelul II, se vor finaliza (inclusiv certificarea absolvenților) până cel târziu 05.11.2015.

În cazul în care sunteți interesați, vă rugăm să ne transmiteți oferta dumneavoastră pe adresa de email stelian.cirnat@adrbi.ro. Totodată, vă informăm însă că este necesar să postați oferta dumneavoastră, redactată în limba română și în catalogul electronic SEAP deoarece selecția finală va fi realizată numai pe baza ofertelor din catalog.    

 

Data: 09.06.2015

Informații suplimentare:

Stelian Nicu Cirnat - Asistent manager
Telefon: 0756113425
Email: stelian.cirnat@adrbi.ro;
www.pro-calificari.ro

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro