E SANSA TA


Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea capitalului uman și creșterea calităṭii forṭei de muncă prin dezvoltarea și implementarea de activităṭi de consiliere/orientare și programe de formare profesională continuă pentru 720 de angajaṭi din regiunile București-Ilfov și Sud-Est ȋntr-un interval de 18 luni, ȋn vederea obṭinerii unei calificări complete.

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro