Prezentarea proiectului


Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea capitalului uman și creșterea calităṭii forṭei de muncă prin dezvoltarea și implementarea de activităṭi de consiliere/orientare și programe de formare profesională continuă pentru 720 de angajaṭi din regiunile București-Ilfov și Sud-Est ȋntr-un interval de 18 luni, ȋn vederea obṭinerii unei calificări complete.

Proiectul „Califică-te pentru viitorul tău! – POSDRU/164/2.3/S/138740”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 îşi propune să dezvolte capitalul uman şi să crească calitatea forţei de muncă prin asigurarea, în mod gratuit a următoarelor servicii:

* Consiliere şi orientare profesională
* Cursuri de formare profesională continuă, finalizate cu certificat de calificare recunoscut, pentru meseriile de: Comerciant – vânzător mărfuri alimentare; Bucătar; Ospătar (chelner) vânzător în unitati de alimentație; Patiser; Lucrător în comerț; Cameristă

Proiectul se adresează unui număr de 720 de angajaţi, în special persoane necalificate sau cu un nivel scăzut de calificare, din una din următoarele regiuni: Bucureşti-Ilfov, Centru sau Nord-Vest.

De asemenea, prin acest proiect, sprijinim cooperarea între Parteneri din diferite regiuni de dezvoltare, încurajăm schimbul de idei şi opinii şi oferim şansa interacţiunii cu formatori de calitate. Oferim angajaţilor posibilitatea de a se dezvolta profesional iar angajatorilor oportunitatea de a avea angajaţi mai productivi.

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro