Parteneriatul proiectului


Agenţia pentru Dezvoltare Regională Bucuresti-Ilfov (ADRBI) este un organism neguvernamental, de utilitate publică, care funcţionează în baza legii 315 din 2004 fiind promotoare a dezvoltării regionale şi membră a Pactului Teritorial pentru Ocupare şi Incluziune Socială în regiunea Bucureşti Ilfov.

LIRA COP CREATIVE S.R.L. este o societate comercială înfiinţată în anul 2005, acreditată ca furnizor de formare profesională a adulţilor pentru diverse ocupaţii de către Autoritatea Naţională Pentru Calificări (ANC). Cursurile desfăşurate de companie se aliniază prin tematica şi modul de desfăşurare la cerinţele legislaţiei naţionale şi internaţionale, fiind organizate conform Ordonanţei Guvernului nr.129/2000, republicatp şi HG 522/2003 privind formarea profesionalp a adulţilor.

Fundaţia CDIMM Maramures a fost infiinţată în anul 1994 ca persoană juridică română de drept privat neguvernamentală, fără scop lucrativ şi apolitică. Obiectivul Fundaţiei CDIMM Maramureş este sprijinirea dezvoltării sectorului privat de întreprinderi mici şi mijlocii.

Agentia pentru Dezvoltare Regională Centru este un organism neguvernamental, nonprofit, de utilitate publică, cu personalitate juridică, care funcţionează în domeniul dezvoltării regionale. ADR CENTRU există pentru a contribui la dezvoltarea durabilă şi echitabilă a Regiunii CENTRU prin înlaturarea disparităţilor şi dezechilibrelor dintre zonele regiunii, în folosul locuitorilor ei.

DAD EXPERTISE şi-a început activitatea în luna decembrie 2008. Societatea este furnizor acreditat de formare profesională a adulţilor, conform standardelor ANC, în urmatoarele specializari/calificari: manager de proiect, formator, documentarist, expert achizitii publice, agent vanzari, operator procesare texte, imagini, agricultor în culturi vegetale şi cresterea animalelor, competente antreprenoriale şi lucrător în comerţ, desfăşurând până în prezent cursuri în 10 judeţe din ţară.

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro