Comunicat de presa lansare


Lansarea proiectului „Califică-te pentru viitorul tău!˝ Bucureşti, 24.06. 2014

FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritară nr. 2
Domeniul major de intervenţie 2.3

Contract nr.: POSDRU/164/2.3/S/138740

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - Investeşte în oameni !

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Bucureşti - Ilfov, în calitate de solicitant şi S.C. Lira Cop Creative S.R.L., Fundaṭia Centrul pentru Dezvoltarea ȋntreprinderilor Mici și Mijlocii Maramureș (CDIMM), Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru şi S.C. Dad Expertise S.R.L., în calitate de parteneri, anunţă lansarea proiectului  „Califică-te pentru viitorul tău!˝, demarat în data de 06.05.2014, având perioada de implementare 18 de luni, cu o valoare totală eligibilă de 3.718.283,11 lei, din care valoarea finanţării nerambursabile a proiectului este 3.640.199,16 lei.

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea capitalului uman și creșterea calităṭii forṭei de muncă prin dezvoltarea și implementarea de activităṭi de consiliere/orientare și programe de formare profesională continuă pentru 720 de angajaṭi din regiunile București-Ilfov, Centru și Nord-Vest ȋntr-un interval de 18 luni, ȋn vederea obṭinerii unei calificări complete.     

În acest context, obiectivele specifice ale proiectului au fost definite astfel:
- sprijinirea furnizorilor de formare profesională continuă (FPC), pentru dezvoltarea ofertelor de FPC;
- sprijinirea a 720 de angajaṭi ȋn vederea participării la FPC;
- furnizarea cursurilor de calificare/recalificare pentru 720 de angajaṭi.


Pentru mai multe detalii puteţi apela la persoana de contact:
Daniel Popescu, Manager de proiect
Telefon: 0758.222.600, fax: 021.315.96.59
e-mail: daniel.popescu@adrbi.ro

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro