PDR BI 2014-2020


Documentul poate reprezenta baza strategică pentru fundamentarea proiectelor iniţiate la nivelul regiunii şi poate să fie luat în considerare de autorităţile naţionale pentru fundamentarea programelor de finanţare pentru următoarea perioadă de programare.

Planificarea are în vedere atât fondurile externe (europene) cât şi interne (naţionale/guvernamentale, regionale, locale). PDR a fost realizat în conformitate cu orientările metodologice elaborate de către Ministerul Dezvoltării Regionale ce vizează atât conţinutul Planurilor de Dezvoltare Regională cât și cadrul partenerial de elaborare, consultare și aprobare al acestora. Din analiza calitativa si cantitativa au rezultat directiile de dezvoltare ale regiunii Bucuresti-Ilfov pentru perioada 2014-2020: cresterea competitivitatii regionale, reducerea disparitatilor intra-regionale si consolidarea dezvoltarii durabile. Pentru atingerea acestor obiective au fost identificati ca vectori: IMM-urile, cercetarea dezvoltarea si inovarea, coeziunea regionala, transportul, calitatea mediului natural si construit, precum si reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera.

Strategia regiunii Bucureşti-Ilfov 2014-2020 are in vedere trei obiective strategice globale puternic interconectate:

Ø Consolidarea competitivităţii regionale

Ø Reducerea disparităţilor intra-regionale

Ø Dezvoltarea (urbană şi rurală) durabilă

 

Consultare PDR 2014-2020

PDR Bucuresti-Ilfov 2014-2020 - varianta finala - 16 octombrie 2015

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro