PDR BI 2007-2013


Planul pentru Dezvoltare Regională 2007-2013 este un document strategic care prezintă priorităţile, de dezvoltare socio-economice si de mediu ale regiunii de dezvoltare Bucureşti-Ilfov.

Documentul se adresează perioadei de planificare 2007-2013, aceeaşi ca şi pentru programarea multi-anuală pentru finanţare din Fondurilor Structurale ale UE, cu scopul de a o oferi un fundal solid portofoliului regional de proiecte de investiţii publice care vor fi finanţate prin Programele Operaţionale Naţionale concentrate pe Transport, Mediu, Competitivitate şi Dezvoltarea întreprinderilor, Resurse Umane, Dezvoltare Rurală, Infrastructură Socială, Turism, Cultură, Dezvoltare şi Regenerare Urbană, Întărirea Capacităţii Administrative, Cooperare Transnaţională.

Documentul este rezultatul unor runde de consultări cu un număr mare de parteneri şi factori regionali.

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro