PDR Bucuresti-Ilfov 2014-2020 - documente finale


Planul de Dezvoltare Regională 2014-2020 este un document strategic care prezintă priorităţile regiunii de dezvoltare Bucureşti-Ilfov în materie de competitivitate, coeziune socială şi dezvoltare durabilă şi răspunde provocărilor specifice perioadei 2014-2020. Planul de dezvoltare regională a regiunii Bucureşti Ilfov reprezintă principalul document de planificare elaborat la nivel regional şi asumat de către factorii de decizie din regiunea Bucureşti Ilfov.

Procesul de planificare a dezvoltării regionale oferă o bază strategică esenţială pentru includerea măsurilor şi a proiectelor implementate la nivel regional în viitoarele programe de finanţare, indiferent de sursele de finanţare ale acestor programe

PDR-BI 2014-2020 - varianta finala 16 octombrie 2015

PDR-BI 2014-2020 - varianta 30 iulie 2015

 

 

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro