Consultare PDR


Agenţia pentru Dezvoltare Regională Bucureşti – Ilfov este în plin proces de definitivare a documentelor de planificare privitoare la alocările financiare europene şi naţionale aferente perioadei de programare 2014-2020. În temeiul Legii 315/2004 privind dezvoltarea regională în România principalele documente de planificare sunt Planul regional de dezvoltare şi Strategia regională de dezvoltare.

Elaborarea documentelor de planificare regională a avut drept bază reglementările europene, ţintele naţionale şi necesităţile regionale.

Identificarea specificului regional a avut în vedere două paliere, primul palier, în baza căruia s-a elaborat un prim document de lucru, a constat în analiza datelor statistice oficiale, cel de-al doilea palier s-a constituit prin consultări cu autorităţile publice locale şi actorilor regionali relevanţi. Documentele de lucru au fost puse în dezbatere publică prin publicarea lor pe site-ul oficial al Agenţiei.

Pe întreg parcursul perioadei de elaborare Agenţia pentru Dezvoltare Regională Bucureşti – Ilfov a organizat:

     -întâlniri de lucru cu toate autorităţile publice locale din judeţul Ilfov;
    - ateliere de lucru cu direcţiile specializate ale Primăriei Generale a Municipiului Bucureşti;
    - ateliere de lucru cu direcţiile aflate în subordinea Consiliului General al Municipiului Bucureşti;
    - ateliere de lucru cu direcţiile aflate în subordinea primăriilor de sector ale Municipiului Bucureşti;
    - întâlniri de lucru cu aparatul Consiliului Judeţean Ilfov;
    - reuniuni ale grupurilor de lucru tematice regionale (la sediul agenţiei).

Totodată în cadrul procesului de consultări parteneriale au fost identificate intenţiile investiţionale ale autorităţilor publice locale din regiune, care au fost consemnate în fişe de proiect, constituind astfel portofoliul de proiecte regionale.

La nivel regional au fost constituite următoarele grupuri de lucru

    - Ocupare, incluziune socială şi servicii sociale;
    - Competitivitate şi eficienţă energetică;
    - Dezvoltare rurală, agricultură, pescuit;
    - Educaţie;
    - Servicii de sănătate;
    - Turism, cultură, patrimoniu cultural;
    - Mediu şi schimbări climaterice;
    - Transport;
    - Comunicaţii si tehnologie informaţională;

Strategia de dezvoltare regională oferă cadrul de fundamentare a strategiilor locale care vor trasa direcţiile de evoluţie ale comunităţilor din regiune.

Componenta grupurilor de lucru PDR 2014-2020

Documentele rezultate pot fi descarcate din lista din dreapta.

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro