Prezentare


Consilul pentru Dezvoltare Regionala Bucuresti-Ilfov (CDRBI) este organismul regional deliberativ, fără personalitate juridică, care este constituit şi funcţionează pe principii parteneriale la nivelul Regiunii de Dezvoltare Bucuresti-Ilfov, în scopul coordonării activităţilor de elaborare şi monitorizare ce decurg din politicile de dezvoltare regională.

Are in componenta, la paritate, persoane din cadrul administratiei publice locale a Municipiului Bucuresti si a Judetului Ilfov.

CDRBI este condus de un presedinte si un vicepresedinte, functii care sunt ocupate pentru un mandat de un an si detinute prin rotatie de catre Primarul General al Capitalei si de Presedintele Consiliului Judetean Ilfov.

Secretariatul Consiliului pentru Dezvoltare Regionala Bucuresti-Ilfov este asigurat de Agentia pentru Dezvoltare Regionala Bucuresti-Ilfov. Directorul ADRBI participa la toate sedintele Consiliului pentru Dezvoltare Regionala.

In exercitarea atributiilor ce-i revin, Consiliul pentru Dezvoltare Regionala Bucuresti-Ilfov adopta hotarari prin consens. Daca acesta nu se realizeaza, hotararile vor fi luate prin vot, cu majoritatea simpla a membrilor prezenti.

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro