Hotarari CDRBI din anul 2007


88/20.11.2007 - Hotarare privind modificarea valorii de referinta specifica Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Bucuresti-Ilfov

87/20.11.2007 - Hotarare privind aprobarea componentei Comitetelor de Evaluare din partea ADR Bucuresti-Ilfov, a rapoartelor de evaluare si a listelor de proiecte propuse spre finantare in cadrul Programului Phare 2005 - CES

86/16.07.2007 - Hotarare privind nominalizarea reprezentantilor regiunii Bucuresti - Ilfov in cadrul Comitetului de Monitorizare a Programului Operational Regional 2007 - 2013 in Romania

85/16.07.2007 - Hotarare privind aprobarea Planului Regional de Actiune pentru invatamant (PRAI)

84/16.07.2007 - Hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2007 al Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Bucuresti -Ilfov si anexa la aceasta hotarare

83/16.07.2007 - Hotarare privind aprobarea noului Regulament de Organizare si Functionare al Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Bucuresti -Ilfov si anexa la aceasta hotarare

82/16.07.2007 - Hotarare privind aprobarea noii Organigrame a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Bucuresti - Ilfov, a Statului de functii si a Reorganizarii ADR B-I in conformitate cu noua organigrama si anexa nr. 1, anexa nr. 2, anexa nr. 3 la aceasta hotarare.

Anexa 4_HOT 82_Echivalare salarii functii noi

81/16.07.2007 - Hotarare privind alegerea presedintelui si vicepresedintelui Consiliului pentru Dezvoltare Regionala Bucuresti - Ilfov pentru un nou mandat

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro