Hotarari CDRBI din anul 2001


40/10.12.2001 - Hotarare privind aprobarea comisiei de evaluare pentru proiectele participante la licitatia deschisa organizata in cadrul Programului PHARE 2000 - Coeziune Economica si Sociala - Dezvoltarea Resurselor Umane (DRU) in contextul restructurarii industriale

39/10.12.2001 - Hotarare privind aprobarea raportului de evaluare pentru licitatia deschisa organizata in cadrul Programului PHARE 2000 - Coeziune Economica si Sociala CFP- 1/2000 si a listei proiectelor care urmeaza a fi finantate prin acest program

38/03.08.2001 - Hotarare privind aprobarea Comisiei de Evaluare pentru prima licitatie de proiecte desfasurata in cadul Programului PHARE 2000

37/03.08.2001 - Hotarare privind aprobarea bugetului Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Bucuresti - Ilfov pe anul 2001 al ADRBI

36/03.08.2001 - Hotarare privind modificarea valorii de referinta specifica Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Bucuresti - Ilfov

35/03.08.2001 - Hotarare privind modificarea si completarea Sistemului de salarizare al Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Bucuresti - Ilfov

34/12.03.2001 - Hotarare privind modificarea Statutului Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Bucuresti - Ilfov

33/12.03.2001 - Hotarare privind nominalizarea reprezentantului Consiliului General al Municipiului Bucuresti si al reprezentantului Consiliului Judetean Ilfov in Consiliul pentru Dezvoltare Regionala Bucuresti-Ilfov

32/12.03.2001 - Hotarare privind modificarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Consiliului pentru Dezvoltare Regionala Bucuresti-Ilfov

31/12.03.2001 - Hotarare privind alegerea pentru un nou mandat a presedintelui si vicepresedintelui Consiliului pentru Dezvoltare Regionala Bucuresti-Ilfov

30/12.03.2001 - Hotarare privind modificarea Statului de Functii al Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Bucuresti - Ilfov

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro