Prezentare


Agentia pentru Dezvoltare Regionala Bucuresti-Ilfov (ADRBI) este o institutie neguvernamentala, non-profit, de utilitate publica, cu personalitate juridica, care functioneaza in baza Legii 315/2004 privind dezvoltarea regionala in Romania.

ADRBI este Organism Intermediar (OI) pentru Programul Operational Regional (POR) 2007-2013 si POR 2014-2020, Agentie de Implementare pentru programul Phare - Coeziune Economica si Sociala, precum si pentru unele programe finantate de Guvernul Romaniei.

Potrivit OUG nr. 122/2020, începând cu exercițiul financiar 2021-2027, Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov este Autoritate de Management pentru implementarea Programului Regional București-Ilfov 2021-2027.

ADRBI este organismul executiv al Consiliului pentru Dezvoltare Regionala Bucuresti-Ilfov - CDRBI, in a carui coordonare se afla.

Actuala organigramă a ADR Bucuresti-Ilfov a fost aprobată de către Consiliul pentru Dezvoltare Regională Bucuresti-Ilfov prin hotărârea nr. 140 / 10.05.2023. Descarca organigrama

Actualul regulament de organizare și funcționare al ADR Bucuresti-Ilfov a fost aprobat de către Consiliul pentru Dezvoltare Regională Bucuresti-Ilfov prin hotărârea nr. 133/15.05.2019. Descarca regulamentul de organizare și funcționare


Principalele activitati ale ADRBI

 • Coordonarea activitatii de elaborare a Planului de Dezvoltare Regionala conform reglementarilor legale si elaborarea altor strategii si programe multianuale pentru regiunea Bucuresti-Ilfov;
 • Implementarea Programului Operational Regional la nivelul regiunii, in calitate de Organism Intermediar:
  • acordarea de sprijin potentialilor beneficiari, inclusiv prin realizarea de sesiuni de informare in cadrul structurilor specializate organizate in acest sens, prin campanii de informare la nivel regional, precum si prin furnizarea altor informatii solicitate de catre acestia, in scopul dezvoltarii proiectelor finantabile prin POR;
  • primirea si inregistrarea solicitarile de finantare, conform procedurii relevante si evaluarea cererile de finantare din punct de vedere administrativ si al eligibilitatii;
  • verificarea proiectelor la fata locului, intocmirea si transmiterea catre Autoritatea de Management a contractelor de finantare aferente acestor proiecte, in vederea avizarii/semnarii; monitorizarea implementarii proiectelor aprobate; primirea si verificarea cererilor de rambursare de la beneficiari.
 • Implementarea programului Phare - Coeziune Economica si Sociala, precum si a programelor finantate de Guvernul Romaniei, in calitate de agentie de implementare.
 • Initierea sau participarea in parteneriat la implementarea unor proiecte care contribuie si sustin atingerea obiectivelor stabilite in strategia de dezvoltare a regiunii si a organizatiei
 • Promovarea cooperarii in interiorul regiunii, cu alte regiuni din tara si din strainatate, precum si cu organisme guvernamentale si neguvernamentale din alte tari, prin realizarea unor proiecte de interes comun;
 • Cresterea atractivitatii regiunii de dezvoltare Bucuresti-Ilfov, in vederea atragerii investitiilor;
 • Identificarea oportunitatilor de finantare din regiune;
 • Asigurarea activitatilor de secretariat ale Consiliului pentru Dezvoltare Regionala Bucuresti-Ilfov;
 • Alte activitati conform atributiilor specificate in Legea 315/2004 privind dezvoltarea regionala in Romania.

Obiectivele ADRBI

 • Realizarea coeziunii teritoriale, economice si sociale in conformitate cu politicile UE si cu Planul National de Dezvoltare Regionala, prin dezvoltarea competentelor la nivel regional, prin promovarea cooperarii intra si inter-regionale, precum si transnationale, prin atragerea unor investitii de impact in regiune - publice, private si mixte, prin scheme de parteneriat public privat (PPP), pentru o gestionare eficienta si responsabila a programelor si proiectelor aprobate;
 • Promovarea principiilor unei dezvoltari durabile a regiunii, prin implementarea Planului de Dezvoltare Regionala, accelerand procesele de inovare si transfer de know- how, atat la nivel regional si national, cat si international.

Principiile dupa care isi desfasoara activitatea ADRBI sunt cele care stau la baza politicii de dezvoltare regionala in UE, respectiv subsidiaritatea, descentralizarea si parteneriatul.

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro