Webinarii tematice European Week of Regions and Cities 2020


În perioada 06-22.10.2020, echipa de proiect din cadrul Departamentului Asistență Tehnică al Agenției pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov a participat la o serie de webinarii relevante ȋn raport cu obiectivele proiectelor. Acestea au fost organizate ȋn cadrul celei de-a   18-a ediţii a „Săptămânii Europene a Regiunilor şi Oraşelor”.

Evenimentul are ca scop principal facilitarea cooperării între regiuni și orașe, oferind oportunitatea de a face schimb de idei şi a ȋmpărtăşi experienţe privind identificarea de soluţii concrete pentru provocările comune. De asemenea, învățarea prin schimbul de bune practici este intens promovată.

În anul 2019, #EURegionsWeek a atins un nivel record de peste 9.000 de participanți și peste 330 de sesiuni, ceea ce arată relevanța și potențialul evenimentului ca punte de legătură pentru dezvoltarea politicilor de coeziune europene, crescând gradul de conștientizare a factorilor de decizie cu privire la faptul că regiunile și orașele au un rol relevant în procesul de elaborare a politicilor UE.

Evenimentul se adresează:

 • funcționarilor instituțiilor europene, naționale, regionale sau locale și experților în domeniul gestionării și evaluării programelor politicii de coeziune;
 • reprezentanților companiilor private, instituțiilor financiare și ai asociațiilor europene și naționale;
 • cetățenilor care doresc să-și exprime opiniile și să contribuie la dezbaterea privind viitorul Europei, al regiunilor și orașelor lor;
 • profesorilor, cercetătorilor, doctoranzilor sau masteranzilor și practicienilor în domeniul politicii regionale și urbane europene;
 • jurnaliștilor din cadrul publicațiilor europene, naționale, regionale și locale.

Echipa de proiect a participat la următoarele webinarii:

 • Webinarul A more circular economy? The power of public procurement a reliefat importanţa şi beneficiile utilizării achiziţiilor publice ca instrument de guvernanţă strategică la nivel regional şi local, oferind participanţilor oportunitatea de a afla prin prezentarea de bune practici şi cazuri concrete privind modul de utilizare strategică a achiziţiilor publice, cum pot fi transformate regiunile şi oraşele ȋn forţe motrice ale unei Europe verzi, mai responsabile. De asemenea, au fost prezentate elementele definitorii ale economiei circulare şi rolul achiziţiilor publice ȋn stimularea şi promovarea acesteia, factorii care sprijină achiziţiile circulare, precum şi oportunităţile oferite de acestea.
 • Prin webinarul Sustainable Use of Land & NBS in Europe, organizatorii şi-au propus să abordeze problema utilizării durabile a terenurilor şi a Soluţiilor bazate pe natură (NbS) ȋn contextul Agendei urbane a UE, subliniind o serie de acţiuni ȋntreprinse, rezultate obţinute şi recomandări pentru a transforma oraşele europene ȋn spaţii verzi, compacte şi eficiente energetic. Mai mult, prin prezentarea unor iniţiative şi exemple de bune practici s-a atras atenţia asupra necesităţii implementării unor acţiuni colective ȋn procesul de reutilizare durabilă şi circulară a spaţiilor şi a clădirilor, promovării NbS, protejării şi regenerării spaţiilor urbane verzi. O atenţie deosebită a fost acordată oportunităţilor şi instrumentelor de finanţare a proiectelor ce promovează NbS.
 • Webinarul Green Deal? Achieve it through procurement! a reprezentat o oportunitate majoră de a vedea cum autorităţile locale pot contribui la ȋndeplinirea obiectivelor de politică europeană, cum ar fi Pactul Ecologic European, prin utilizarea achiziţiilor publice ca instrument strategic şi modalitatea prin care Parteneriatul Agendei urbane a UE pentru achiziţii publice inovatoare şi responsabile poate susţine aceste eforturi. Ȋn acest context, au fost prezentate studii de caz şi exemple concrete prin care a fost evidenţiat rolul pe care utilizarea strategică a achiziţiilor publice inovatoare şi responsabile ȋl are ȋn influenţarea pieţei şi dezvoltarea unor sinergii politice. 
 • Obiectivul webinarului E-buses: from procurement to deployment a fost evidențierea necesităţii şi importanţei tranziţiei către un transport public durabil și provocările care trebuie abordate pe tot parcursul desfăşurării procedurii de achiziție publică. Au fost prezentate exemple de bune practici privind procesul de consultare prealabilă a pieţei ȋn Letonia şi tranziţia către autobuze electrice ȋn Stockholm (Suedia) pentru a ȋmbunătăţi mobilitatea urbană sustenabilă.
 • Webinariile The power of sustainable procurement şi Socially responsible procurement şi-au propus să prezinte exemple de bune practici şi studii de caz privind achiziţiile sustenabile din punct de vedere social şi ecologic. Astfel, se urmăreşte ȋncurajarea utilizării puterii de achiziţie pentru promovarea oportunităţilor de angajare a celor aflaţi ȋn şomaj de mult timp, a persoanelor defavorizate şi a celor cu handicap; ȋncurajarea garantării unor condiţii de muncă decente; contribuirea la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Totodată, a fost prezentat cazul celei mai sărace regiuni din Europa, Mayotte, care a dezvoltat un instrument de promovare a integrării profesionale a celor mai săraci oameni prin intermediul achiziţiilor publice.
 • Workshop-ul How can regions enable the Green Deal s-a axat pe prezentarea modalităţilor prin care regiunile europene implementează Pactul Ecologic European – un set de iniţiative lansat de Comisia Europeană pentru ȋndeplinirea obiectivelor energetice şi climatice ale UE. De asemenea, s-a discutat despre finanţarea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de CO2 şi necesitatea realizării de investiţii ȋn energie durabilă. Reprezentanţii ADRBI au susţinut o prezentare despre importanţa investiţiilor finanţate prin REGIO pentru dezvoltarea unei regiuni Bucureşti-Ilfov mai verde.
 • Webinarul Renaturing European cities a avut ca obiectiv prezentarea beneficiilor pentru mediu şi a oportunităţilor sociale şi economice a renaturării oraşelor europene prin utilizarea Soluţiilor bazate pe Natură (NbS) şi a infrastructurilor verzi. Ȋn acest sens, participanţii au avut posibilitatea să afle informaţii concrete despre acest subiect prin exemplele de bune practici din oraşele Madrid şi Helsinki. 
 • Obiectivele Strategiei UE privind biodiversitatea pentru 2030 şi ȋndeplinirea acestora ȋn contextul post COVID-19 au fost subiecte abordate ȋn cadrul webinarului Biodiversity 2030: your say, our future. De asemenea, au fost prezentate poveşti de succes ale unor regiuni care au implementat măsuri de reducere a degradării biodiversităţii şi serviciilor ecosistemice, ȋn special după pandemia de COVID-19.
 • Workshop-ul Green Cities by Co-Design (GC by CD) a prezentat strategii eficiente de implicare a cetăţenilor şi de utilizare a tehnologiilor inteligente pentru a crea oraşe europene verzi. O serie de autorităţi locale au prezentat inițiative inovatoare de implementare a conceptului de oraș verde, prin utilizarea cercetării, inovării, bunei guvernanțe și a colaborării cu comunitatea locală.

 

Pentru mai multe informaţii privind activităţile şi evenimentele din cadrul proiectelor Interreg Europe aflate ȋn implementare, puteţi accesa:

https://www.interregeurope.eu/bluegreencity/ (Blue Green City - Blue and Green Infrastructure for Sustainable Cities)

https://www.interregeurope.eu/extra-smes/ (EXTRA-SMEs - Improving policies to boost SME competitiveness and extraversion in EU coastal and rural areas where aquaculture is a driver of the regional economy)

https://www.interregeurope.eu/greenscreen/ (Green Screen - Greening the creative industries: improving policy practices for the European Audiovisual industry)

https://www.interregeurope.eu/ibuy/ (iBUY - Fostering the role of public authorities as demanders of innovation through public procurement)

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro