Subvenții pentru reducerea utilizării energiei electrice în irigații


Unul dintre partenerii de proiect, Guvernul Regional Extremadura (Spania) a aprobat normele de reglementare pentru ajutoare utile în îmbunătățirea eficienței energetice în localitățile unde cetățenii desfășoară activități în domeniul  agriculturii. Prin noua măsură, regiunea Extremadura intenționează să instituie un sistem de acordare de ajutoare pentru îmbunătățirea eficienței energetice a fermelor din zonă. Aceste subvenții vor contribui la economisirea și utilizarea mai bună a energiei folosite la irigații, în conformitate cu obiectivele internaționale de atenuare a schimbărilor climatice, deoarece vor duce la reducerea emisiilor de CO2 în agricultură.

Conform Guvernului Regiunii Extremadura, irigațiile reprezintă un punct forte pentru dezvoltarea economică în zonele rurale, promovând o agricultură productivă, durabilă, care generează locuri de muncă și valoare adăugată. În zonele în care se utilizează irigarea presurizată, creșterea prețului energiei electrice a dus la o problema gravă: costurile acesteia se pot ridica la aproximativ 40% din costurile totale ale recoltei, ceea ce face, alături de liberalizarea pieței de energie, situația fermierilor tot mai dificilă. Conform datelor din zonă, în ultimii ani, consumul de apă a scăzut cu 20%, în timp ce consumul de energie a crescut cu 650%. Evoluția prețurilor la electricitate a determinat o analiză a stării, funcționării mecanice și hidraulice a instalațiilor de pompare a apei pentru a determina potențialul de îmbunătățire care va duce direct la economii semnificative de energie.

Sistemul de subvenții se adresează localităților unde se folosește irigarea sub presiune, acestea fiind dependente de furnizarea de energie electrică. Ajutorul se acordă pentru următoarele activități:

  • Lucrări de amenajare a instalațiilor de irigație, înlocuirea sau îmbunătățirea echipamentelor de pompare, automatizare pentru mecanismele de gestionare a irigațiilor.
  • Generarea de energie folosită în agricultură din surse regenerabile: fotovoltaică sau eoliană.
  • Studii care urmăresc îmbunătățirea eficienței energetice în instalațiile de irigație, verificarea funcționării echipamentelor de pompare și transport al apei, identificarea posibilelor deficiențe și propunerea de măsuri pentru reducerea consumului de energie.

Strategia Europeană 2020 identifică eficiența energetică drept una dintre problemele cheie pentru obținerea unei creșteri durabile, stabilindu-și obiectivul de îmbunătățire a acesteia cu 20% în următorii 10 ani. Potrivit acestui exemplu, oferirea de subvenții pentru construcția sau modernizarea instalațiilor de irigație contribuie la dezvoltarea durabilă a agriculturii și reducerea consumului de combustibili fosili pentru producerea de energie, astfel scăzând emisiile de CO2 din regiune.

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro