INTERREG EUROPE aniverseaza 30 de ani!


În 2020, Uniunea Europeană marchează 30 de ani de cooperare teritorială. Programele Interreg ce vizează acest proces reprezintă o poveste de succes care a transformat viața unei treimi din întreaga populație a Uniunii. Urmărind viziunea UE, încă din 1990, programele Interreg au pornit la drum cu misiunea de a crea o cultură de cooperare care să depășească granițele, prin transformarea provocărilor și diferențelor existente între diferite regiuni în oportunități și importante resurse, în scopul de a se dezvolta împreună.

Implementarea acestor programe contribuie la sprijinirea dezvoltării urbane durabile, la finanțarea proiectelor legate de inovare, competitivitate, protecția mediului și sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon. Proiectele ating arii diverse și complexe, precum creșterea conectivității și dezvoltarea unei bune guvernanțe în ariile eligibile. Cooperarea se realizează la toate nivelele, între asociații, firme private, autorități locale, instituții publice, instituții de învățământ, în toate domeniile, precum mediu, transport, turism, educație, religie etc. De asemenea, în funcție de specificitatea teritoriilor, proiectele vizează măsuri legate de valorificarea patrimoniului cultural și natural, creșterea accesibilității la infrastructură și la servicii legate de siguranță și securitate. Astfel, cooperarea teritorială europeană aduce o valoare adăugată de necontestat prin crearea unor punți între cetățenii europeni, facilitarea rezolvării problemelor comune, schimbul de idei, capitaluri și încurajarea eforturilor strategice de îndeplinire a obiectivelor comune.

Cei 30 de ani Interreg au demonstrat că putem coopera cu succes dincolo de granițe, de bariere lingvistice, administrative, politice, economice și sociale, motivați de un scop și valori comune. Cooperarea teritorială europeană nu a fost niciodată mai importantă decât în prezent, dată fiind perioada pe care o traversăm, arătându-ne încă o dată necesitatea de a rămâne împreună în procesul de construcție și dezvoltare a unui spațiu comun, bazat pe stabilitate, securitate și progres.

Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov, prin Departamentul de Asistență Tehnică, sprijină activ acest proces, fiind partener în cadrul a nouă proiecte de acest tip, ce acoperă toate axele prioritare,  având tematici ce variază de la dezvoltarea mobilității sustenabile, a utilizării energiei regenerabile în agricultură până la conservarea patrimoniului natural local și limitarea poluării cu deșeuri din materiale plastice.

Vă invităm să aflați mai multe accesând link-urile de mai jos:

https://www.interregeurope.eu/

https://www.adrbi.ro/dezvoltare-regionala/proiecte-in-implementare/interreg-europe/

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro