8 aprilie 2021 - Cea de-a treia intalnire cu stakeholderii proiectului din Regiunea Bucuresti-Ilfov


Ȋn data de 08.04.2021, membrii echipei de implementare a proiectului EXTRA-SMEs din cadrul Departamentului Asistență Tehnică al Agenției pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov au organizat online cea de-a treia întâlnire cu stakeholderii proiectului.

Evenimentul a reunit reprezentanți ai instituţiilor publice centrale și locale din regiunea Bucureşti-Ilfov din domeniul acvaculturii şi pescuitului, reprezentanţi ai mediului academic și cercetării, societății civile și ai sectorului privat și a abordat următoarele teme de discuție:

 

 • Evoluţia proiectului EXTRA-SMEs (activităţi desfăşurate ȋn semestrele 4 şi 5 de implementare, livrabile elaborate ȋn cadrul proiectului, activităţi viitoare);
 • Noua perioadă de programare:
  • Principalele direcţii ale noului Fond european pentru acvacultură şi pescuit 2021-2027, priorităţi, alocare financiară;
  • Elementele definitorii ale primei versiuni a Programului pentru Acvacultură şi Pescuit (PAP) 2021-2027 (analiza SWOT a priorităţii nr.2 Acvacultură şi procesare, nevoile identificate pe baza acestei analize, domeniile de sprijin şi acţiunile aferente, principalele grupuri-ţintă pentru fiecare domeniu de sprijin, intensitatea sprijinului financiar FEPAM);
 • Simplificarea procedurilor administrative:
  • Recomandări şi acţiuni propuse la nivel european şi naţional pentru reducerea sarcinii administrative pentru acvacultori;
  • Obiective ale Consiliului Consultativ pentru Acvacultură privind simplificarea procedurilor de acordare a licenţelor pentru acvacultură.

Pe această cale dorim să mulţumim din nou colaboratorilor noştri pentru participare şi implicarea activă de care au dat dovadă.

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro