26-27 octombrie 2020 - Intalnirea online a parteneriatului Green Screen


În perioada 26-27 octombrie 2020, membrii echipei de implementare a proiectului Green Screen din cadrul Departamentului Asistență Tehnică al Agenției pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov au participat la întâlnirea online a parteneriatului.

Aceasta era programată să se desfăşoare la Paris, ȋnsă contextul internațional și adoptarea măsurilor de restricție pentru prevenirea răspândirii COVID-19, au determinat parteneriatul să organizeze acest eveniment online, pentru o bună implementare a proiectului și a îndeplinirii activităților prevăzute.  

Subiectul central al discuţiilor desfăşurate ȋn prima zi a ȋntâlnirii a fost stadiul de implementare al Planurilor Regionale de Acţiune. Astfel, fiecare partener a susţinut o scurtă prezentare privind evoluţia implementării acţiunilor cuprinse ȋn Planurile Regionale de Acţiune, obstacolele ȋntâlnite şi impactul pandemiei de COVID-19, modalităţi de adaptare la situaţia curentă şi rezultate scontate.

Alte subiecte pe ordinea de zi au fost aspectele financiare concludente pentru Faza a doua de implementare a proiectului şi activităţile de comunicare şi diseminare (modalităţi de organizare şi subiecte ce ar putea fi abordate ȋn cadrul Conferinţei finale a proiectului, ce se va desfăşura ȋn 2021, precum şi promovarea eficientă a rezultatelor proiectului după finalizarea acestuia).

A doua zi a evenimentului a fost rezervată procesului de ȋnvăţare interregională; partenerii francezi de la Film Paris Region au organizat o sesiune de discuţii cu privire la măsurarea şi reducerea impactului amprentei de carbon ȋn industria producţiilor audio-vizuale.

Ȋn acest context, reprezentanţii Secoia au prezentat Studiul de evaluare a impactului amprentei de carbon, reliefând modalităţile de aplicare concretă a Calculatorului amprentei de carbon ȋn industria audio-vizuală, metodologia de implementare şi structura acestuia, etape viitoare ȋn acest domeniu.

Partenerii Green Screen – Promalaga (Spania), Comisia de Film din Slovacia şi Fondul Audiovizual din Flandra (Belgia), care au pus bazele EURECA – Calculatorul european de mediu, au prezentat ultimele noutăţi privind implementarea acestui instrument de măsurare a amprentei de carbon, care are ca obiectiv uniformizarea instrumentelor şi a fondurilor europene utilizate ȋn producţiile audio-vizuale.

Un subiect de interes pentru participanţi a fost despre impactul COVID-19 asupra amprentei de carbon ȋn industria audio-vizuală, necesitatea implementării unor soluţii inovatoare cu emisii scăzute de carbon ȋn domeniu şi a actualizării măsurării amprentei de carbon ȋn faza de post-producţie.

Evenimentul s-a ȋncheiat cu prezentarea susţinută de reprezentanţii grupului Eco-Deco, care au reliefat măsurile concrete care pot fi luate pentru a reduce şi gestiona ȋn mod eficient deşeurile produse ȋn timpul producţiilor.  

Pentru informaţii suplimentare despre activităţile şi evenimentele din cadrul proiectului Green Screen puteţi accesa:

https://www.interregeurope.eu/greenscreen/

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro