22 aprilie 2020 - A doua întâlnire de lucru a parteneriatului AgroRes


În conformitate cu activitățile prevăzute în cererea de finanțare, în data de 22.04.2020, membrii echipei de proiect din partea ADRBI au participat la cea de-a doua întâlnire de parteneriat, desfășurată on-line, în cadrul proiectului AgroRes – Investing in Renewable Energies for Agriculture. Deși această activitate a fost prevăzută a se desfășura în regiunea North Karelia din Finlanda, în luna Aprilie, parteneriatul a decis organizarea on-line, în contextul adoptării măsurilor de restricție pentru prevenirea răspândirii noului tip de virus – COVID 19.    

La întâlnirea de lucru au participat membrii echipei de implementare a proiectului, din partea următoarelor organizații partenere:

 • Extremadura Energy Agency, AGENEX (Liderul de parteneriat) (ES)
 • Lubelskie Voivodeship (PL)
 • Devon County Council (UK)
 • Regional Council of North Karelia (FI)
 • Bucharest-Ilfov Regional Development Agency (RO)
 • ARSIAL (IT)
 • Institute of Technology, Sligo (IE)
 • Northern and Western Regional Assembly (IE)

Agenda evenimentului a prevăzut subiecte de discuție pe marginea implementării proiectului, ce au vizat atât componente de management, cât și cele de comunicare sau tehnice, după cum urmează:

 • analiza desfășurării activităților proiectului în strânsă corelare cu execuția bugetară;
 • analiza rapoartelor tehnice și financiare pentru prima periodă de rambursare;
 • analiza îndeplinirii activităților din primul semestru și planificarea celor ce urmează;
 • analiza comunicării la nivel de proiect (website, facebook, articole de presă, etc);
 • analiza bunelor practici identificate în fiecare regiune din partneriat – workshop;
 • analiza și planificarea activităților ce urmează a fi implementate, mai ales în contextul actual.   

Prin desfășurarea acestui tip de activități se dorește monitorizarea îndeplinirii indicatorilor asumați, în vederea realizării obiectivului general al proiectului, acela de a contribui la dezvoltarea de măsuri care să conducă la îmbunătățirea politicilor regionale ce vizează producția și utilizarea energiei regenerabile în sectorul agricol din mediul rural. Dezvoltarea acestui sector va atrage, în consecință, creșterea competitivității fermelor agricole prin utilizarea acestui tip de energie.

Mai multe informații puteți accesa în următorul linkhttps://www.interregeurope.eu/agrores/news/

 

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro