20 aprilie 2021 - Intalnirea de lucru a parteneriatului EXTRA-SMEs


În data de 20.04.2021, membrii echipei de implementare a proiectului EXTRA-SMEs din cadrul Departamentului Asistență Tehnică al Agenției pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov au participat la întâlnirea de lucru a parteneriatului, eveniment desfăşurat online.

Aceasta a fost organizată în contextul încheierii Fazei 1 a proiectului, punându-se accent pe rezultatele evaluării intermediare a acestuia şi sugestiile pentru elaborarea Planurilor Regionale de Acțiune. Astfel, au fost discutate recomandările Secretariatului Tehnic Comun cu privire la acţiunile ce vor fi abordate de către fiecare partener ȋn cadrul Planurilor de Acţiune.

Totodată, luând ȋn calcul şi implicaţiile pe termen lung ale pandemiei de COVID19, s-au stabilit direcțiile de acțiune pentru Faza 2 (etapa de monitorizare).        

Pentru informaţii suplimentare despre activităţile şi evenimentele din cadrul proiectului EXTRA-SMEs puteţi accesa: https://www.interregeurope.eu/extra-smes/

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro