20-21 septembrie 2018 - Prima întâlnire de parteneriat din cadrul proiectului FEMINA


Prima convenție a consorțiului a reprezentat şi primă oportunitate de a începe procesul de învăţare despre diferența de gen în sectoarele de înaltă tehnologie și despre nevoile tuturor partenerilor. Întâlnirea a început cu un seminar specific și a continuat cu sesiunea de schimb de experienţe. Înainte de eveniment, toți partenerii au primit metodologia proiectului FEMINA și un formular în care au completat aportul propriu privind înţelegerea barierelor, utilizat pentru pregătirea întâlnirii și pentru a fi discutat în cadrul acesteia.

Convenția a fost deschisă partenerilor și stakeholderilor locali interesaţi șă contribuie la tematica proiectului.

ZIUA 1: 20 septembrie 2018

Deschiderea și așteptările partenerilor

Sara Bonci, Arezzo Innovazione - Directorul de proiect FEMINA, a deschis întâlnirea mulţumind partenerilor pentru prezenţa în Arezzo. Giuseppe Salvini, secretar general al Camerei de Comerț, Artizanat și Agricultură din Arezzo, a urat bun venit partenerilor în provincia Arezzo.

Seminarul specific – Bun venit şi deschidere

Andrea Sereni, președintele Camerei de Comerț, Artizanat și Agricultură din Arezzo, a început seminarul prezentând  o imagine de ansamblu asupra istoriei, culturii și economiei provinciei Arezzo.
Roberto Monnanni, președintele Arezzo Innovazione, a urat bun venit şi a motivat de ce Arezzo Innovazione a dorit să coordoneze proiectul FEMINA.

Seminarul specific – Exemple de la Consiliul consultativ FEMINA

Obiectivul acestui seminar a fost de a familiariza partenerii cu tematica proiectului și cu barierele care stau în calea promovării antreprenoriatului feminin, progresului în carieră și inovației de gen.

Sesiunea a fost administrată de Isabelle-Louise Aabel, GCE NODE - partener consultativ FEMINA. GCE NODE a creat un consiliu consultativ la nivel local, care va furniza o serie de expertize proiectului.

Sesiune de schimb de experienţe – Înţelegerea barierelor şi a condiţiilor favorizante

Obiectivul acestei sesiuni a fost de a încuraja discuțiile deschise privind barierele și condiţiile care favorozează participarea femeilor în cadrul întreprinderilor de înaltă tehnologie. Fiecare regiune FEMINA a lucrat la acest subiect înainte de întâlnire, ca punct de plecare pentru atelierul de lucru.

 

ZIUA 2: 21 septembrie 2018

Sesiune de schimb de experienţe – Contextul regional

Obiectivul acestei sesiuni a fost de a continua schimbul de experienţe pe tema analizei regionale întreprinsă în cadrul activităţii de identificare a barierelor și a condiţiilor favorizante, de această dată axat pe contextele locale și regionale ale partenerilor. Metodologia de lucru pentru sesiunea de schimb a fost prezentată de Francesca Martemucci - Resolvo Srl. Ulterior.

Sesiune de schimb de experienţe – Localizarea stakeholderilor

Partenerii au prezentat stakeholderii identificaţi la nivel regional și a fost elaborată o hartă FEMINA cu aceştia.

 

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro