11 iunie 2021 - Intalnirea de lucru a parteneriatului EXTRA-SMEs


În data de 11.06.2021, membrii echipei de implementare a proiectului EXTRA-SMEs din cadrul Departamentului Asistență Tehnică al Agenției pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov au participat la întâlnirea de lucru a parteneriatului, eveniment desfăşurat online.                                                                           

Aceasta a fost organizată în contextul încheierii Fazei 1 a proiectului şi a abordat următoarele subiecte:

  • raportarea indicatorilor realizați în semestrul 6 de implementare a proiectului;
  • organizarea întâlnirilor locale cu stakeholderii din fiecare regiune a parteneriatului;
  • organizarea evenimentelor de schimb de experienţă şi ȋnvăţare interregională (conferinţe online, webinarii şi info days) organizate de partenerii din Lituania, Finlanda, Polonia, Irlanda şi România;
  • discuţii privind aspecte financiare;
  • prezentarea activităţilor de comunicare şi diseminare din cadrul proiectului;
  • planificarea activităților și monitorizarea rezultatelor pentru Faza 2 de implementare a proiectului.

Pentru informaţii suplimentare despre proiectul EXTRA-SMEs puteţi accesa:

https://www.interregeurope.eu/extra-smes/

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro