Doua ghiduri POCU lansate in consultare publica


Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene a lansat în consultare publică două ghiduri ale solicitantului:

„Sprijin pentru personalul din sănătate implicat direct în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea şi tratamentul pacienţilor infectaţi cu COVID-19”

Apelul va finanța implementarea unor măsuri de sprijin pentru medici, personalul medico-sanitar, personalul paramedical și personalul auxiliar, implicat direct în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea și tratamentul pacienților infectați cu SARS-CoV-2.

Solicitanți eligibili:
• Ministerul Sănătății, singur sau în parteneriat cu entitati relevante;
• Casa Naţională de Asigurări de Sănătate singura sau în parteneriat cu alte entitati relevante.

Acțiuni sprijinite:
• Măsuri de sprijin pentru medici, personalul medico-sanitar, personalul paramedical și personalul auxiliar, implicat direct în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea și tratamentul pacienților infectați cu SARS-CoV-2.

 

„Sprijin pentru persoanele vunerabile in contextul epidemiei COVID-19”
Apelul va finanța implementarea unor măsuri în domeniul asistenței sociale în contextul situației epidemiologice determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.

Solicitanți eligibili: Ministerul Muncii și Protecției Sociale în parteneriat cu actorii sociali relevanți asistenței sociale, respectiv asistenței medical comunitară cu reprezentare națională singuri sau în consorții.

Activități finanțabile:
- Furnizarea de servicii de sprijin pentru persoanele vârstnice;
- Dezvoltarea și furnizarea de servicii de tip call center.

Propunerile și sugestiile pentru ambele ghiduri pot fi trimise până la data de 27 aprilie 2020, la adresa de e-mail: consultare.pocu@fonduri-ue.ro

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro