6 aprilie 2020 - 100 de miliarde EUR pentru mentinerea locurilor de munca si sprijinirea intreprinderilor, in contextul COVID–19


Prin inițiativa SURE se vor oferi împrumuturi în valoare de până la 100 de miliarde EUR statelor membre pentru ca acestea să asigure surse de venit angajaţilor şi funcţionarea întreprinderilor fără disponibilizări de personal. Împrumuturile se vor baza pe garanții furnizate de statele membre și vor fi direcționate acolo unde este cel mai urgent nevoie de ele.

SURE va sprijini programele de șomaj parțial și măsurile similare pentru a ajuta statele membre să protejeze locurile de muncă, angajații și persoanele care desfășoară o activitate independentă împotriva riscului de concediere și de pierdere a veniturilor prin redirecționarea tuturor fondurilor politicii de coeziune. Firmele vor putea să reducă temporar timpul de lucru al angajaților sau să întrerupă complet activitatea, statul oferind un venit de sprijin pentru orele nelucrate. Lucrătorii care desfășoară o activitate independentă vor primi, dacă e cazul, un ajutor pentru actuala situație de urgență.

Toate sumele neangajate din cele trei fonduri ale politicii de coeziune (Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de Coeziune) vor fi mobilizate pentru a combate efectele crizei din sectorul de sănătate publică.

Pentru a se asigura că fondurile pot fi redirecționate acolo unde este cel mai urgent nevoie de ele, vor fi posibile transferurile între fonduri, precum și între tipurile de regiuni și între obiectivele de politică. Mai mult decât atât, cerințele de cofinanțare vor fi eliminate, întrucât statele membre își utilizează deja toate mijloacele de care dispun pentru a combate criza. Se vor simplifica, de asemenea, procedurile administrative.

De asemenea, Comisia are în vedere:

  • furnizarea de sprijin celor mai defavorizate persoane – Fondul de Ajutor European pentru cele mai defavorizate persoane
  • sprijinirea pescarilor și a fermierilor - utilizarea Fondului European pentru Pescuit și Afaceri Maritime va deveni mai flexibilă
  • instrument pentru sprijin de urgență – RescUE, în valoare de 300 milioane de euro, pentru stocuri comune de echipamente, intensificarea testării populației, precum și achiziții directe în numele statelor membre.

În ultimele săptămâni, Comisia a luat o serie de măsuri menite să le ofere statelor membre toată flexibilitatea de care au nevoie pentru a-și sprijini financiar sistemele de sănătate, întreprinderile și lucrătorii. Aceasta a acționat în vederea coordonării, accelerării și consolidării eforturilor de achiziționare a echipamentelor medicale și a direcționat finanțarea pentru cercetare către dezvoltarea unui vaccin. Au fost luate măsuri pentru a se asigura că bunurile și lucrătorii transfrontalieri pot continua să se deplaseze în întreaga UE și pentru a menține funcționarea spitalelor, continuarea activității fabricilor și aprovizionarea magazinelor. Comisia Europeană va continua seria de măsuri, pentru ieșirea din actuala criză.

Sursa:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_582

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/sure_factsheet.pdf

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro