4 aprilie 2020 - Comitetul European al Regiunilor - Platforma de comunicare online COVID-19


Pandemia de coronaviroză COVID-19 are consecinţe dramatice asupra economiilor din statele membre ale Uniunii Europene. În efortul general de a facilita schimbul de informaţii asupra acţiunilor întreprinse de autorităţile locale în faţa acestei provocări, Comitetul European al Regiunilor (CoR), organism consultativ reprezentând autoritățile locale și regionale din Europa, a creat o platformă online dedicată acestui scop.

In acelaşi timp, Comisia pentru politici sociale, educaţie, ocuparea forţei de muncă, cercetare şi cultură (SEDEC) a acestui for european emite buletine informative asupra impactului socio-economic al pandemiei COVID-19 în Europa şi a diferitelor măsuri luate la nivel european, naţional, regional şi local.

Preşedintele delegaţiei României la CoR este primarul sectorului 3 al Capitalei, d-l Robert Sorin Negoiţă.

Mai multe detalii:

https://cor.europa.eu/ro/news/Pages/Case-studies-of-cor-members-from-the-political-groups.aspx

https://cor.europa.eu/en/news/Documents/SEDEC-BULLETIN-03-04-2020.pdf

 

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro