Strategia de Specializare Inteligenta a Regiunii Bucuresti-Ilfov – Analiza potentialului (Document de lucru)


A fost publicată prima variantă de lucru a analizei potenţialului economic, de cercetare şi de inovare a Strategiei  de Specializare Inteligentă a Regiunii Bucureşti-Ilfov (RIS3 BI).

Aceasta a fost elaborată în baza Metodologiei RIS3 realizate de Comisia Europeană şi a Memorandumului din martie 2019, aprobat de Guvernul Romaniei privind măsurile necesare îndeplinirii condiţiei favorizante „Buna guvernanță a strategiei naționale sau regionale de specializare inteligentă.

Pornind de la avantajele competitive și potențialul existent în regiune au fost identificate următoarele domenii prioritare sprijinite prin RIS BI: tehnologia informației și comunicațiilor; industrii creative – noi tehnologii și cross-inovare în media digitală, vizualizare și gaming; electronică și optoelectronică; noi materiale și manufactură inteligentă; industrie alimentară și siguranță alimentară, domenii care sunt testate în cadrul atelierelor de dezvoltare antreprenorială.

Documentul  de lucru poate fi consultat mai jos:

Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii Bucureşti Ilfov – Analiza potenţialului

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro