9 mai 2024 - Reluam procesul de recrutare evaluatori (posturi in afara organigramei ADRBI) !


Agenția pentru Dezvoltare Regionala Bucuresti-Ilfov (ADRB-I), în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Bucuresti-Ilfov 2021-2027, a organizat în perioada 27.02.2024 - 12.03.2024 o prima sesiune de recrutare/identificare a persoanelor interesate sa participe la evaluarea cererilor de finanțare care vor fi depuse în cadrul apelurilor de proiecte lansate pe parcursul implementării Programului Regional București-Ilfov 2021-2027 (PR BI 2021-2027).

În conformitate cu metodologia de evaluare si selectie a candidatilor mentionata în primul anunț de recrutare, după parcurgerea celor 2 etape de examinare a candidatilor a fost publicata Lista candidatilor selectati”, aceasta lista fiind organizata pe sectiuni (profile de recrutare), în ordinea descrescatoare a mediilor finale obținute de candidati.

Deoarece în urma derulării primului proces de recrutare si selectie nu s-a completat numarul posturilor de evaluatori aprobate în afara organigramei, am luat decizia sa continuam procesele de recrutare,  evaluare si selectie a candidatilor, pana la completarea numarului de evaluatori necesari pentru fiecare profil de recrutare, dar si pentru constituirea unei liste cu evaluatori de rezerva, care ar urma sa-i suplineasca pe evaluatorii din lista principala.

În acest context, ADRB-I invita candidații interesati, care considera ca îndeplinesc criteriile de recrutare din Profilele posturilor de evaluatori pe care ADRB-I intentioneaza sa îi angajeze pe parcursul anului 2024” – Anexate la prezentul anunt, sa îsi depuna candidaturile pentru ocuparea urmatoarelor posturi de evaluatori :

  1. evaluator lucrări/investiții în domeniul construcțiilor - 3 posturi + 3 rezerve
  2. evaluator eficienta energetica                                 - 1 post + 2 rezerve
  3. evaluator mobilitate urbana/transport;                    - 2 posturi + 2 rezerve
  4. evaluator monumente istorice    
  5. evaluator profil mediu/dezvoltare durabila               - 1 post + 2 rezerve

Descarcă anunțul de recrutare

Descarcă profile evaluatori

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro