30 mai 2024 - Anunt privind suplimentarea unor posturi de evaluatori


ANUNT PRIVIND SUPLIMENTAREA UNOR POSTURI DE EVALUATORI (posturi în afara organigramei ADRB-I1SI DE CONTINUARE A PROCESELOR DE RECRUTARE, EVALUARE SI SELECTIE A CANDIDATILOR IN VEDEREA OCUPARII ACESTOR POSTURI

Luand în considerare cresterea volumului activitatilor de evaluare necesare pentru anumite componente/ profile de evaluare, ADRB-I suplimenteaza numarul posturilor de evaluatori dupa cum urmeaza :

  1. evaluator lucrări/investiții în domeniul construcțiilor de la 4 2 la 10 posturi
  2. evaluator eficienta energetica de la 2 2 la 7 posturi
  3. evaluator mobilitate urbana/transport de la 2 2 la 3 posturi
  4. evaluator mediu/dezvoltare durabila de la 2 2 la 3 posturi
  5. evaluator egalitate de șanse, de gen, nediscriminare și accesibilitate de la 2 2 la 3 posturi

Note:

  1. Posturile de evaluatori în afara organigramei au fost aprobate în baza Dispozitiei ADRBI Nr. 5298/27.02.2024, iar suplimentarea numarului de posturi conform informatiilor din acest anunt s-a facut pana la maximul de posturi aprobat prin aceasta dispozitie (pentru fiecare profil de recrutare).
  2. Numarul initial de posturi de evaluatori scoase la concurs (pentru fiecare profil de recrutare) a fost prevazut în Anuntul postat pe site-ul ADRBI în data de 27.02.2024 (sectiunea “oportunitati de angajare”).

 

IMPORTANT !

A. Profilele de recrutare pentru posturile de evaluatori, precum si detalii cu privire la conditiile de depunere a candidaturilor si cu privire la etapele de evaluare si selectie a candidatilor se regasesc în anuntul postat pe site-ul ADRB-I în data de 9 mai 2024 (Reluam procesul de recrutare evaluatori).

B. Avand în vedere ca dupa finalizarea sesiunilor anterioare de recrutare, evaluare si selectie a candidatilor la posturile de evaluatori au îndeplinit criteriile de selectie (media totala minim 7) mai multi candidati decat numarul posturilor scoase initial la concurs, vor fi contactati în vederea angajarii - în ordinea mediilor - si candidatii aflati pe listele anterioare (“Lista candidaților selectați după finalizarea etapelor de evaluare și selecție în vederea ocupării unor posturi de evaluatori în afara organigramei ADRBI), în limita posturilor suplimentate conform  prezentului anunt. Totodata, pana la ocuparea tuturor posturilor de evaluatori mentionate în prezentul anunt – eventual si a altor posturi care vor fi anuntate ulterior -, ADRB-I va desfasura în continuare sesiuni de recrutare, evaluare si selectie a candidatilor la aceste posturi.  

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro