28.07.2023 - Angajam expert achizitii publice!


Agentia pentru Dezvoltare Regionala Bucuresti – Ilfov organizeaza recrutare externa (E7 - Recrutarea prin anunt extern pe platformele de recrutare si pe site-ul Agentiei) în vederea ocuparii unui post de expert achizitii publice (cod SAAA/3 din Stat de functii) din cadrul Serviciului Administrativ, Achizitii, Arhiva (SAAA).

Criterii obligatorii de recrutare:

  • Absolvent in domeniul stiintelor ingineresti, economice sau juridice - studii de lunga durata cu diploma de licenta;
  • Experienta practica si teoretica in legislatia de achizitii publice si in administrarea si utilizarea SEAP/SICAP de minimum 3 ani;
  • Operare PC (sistem operare Windows, pachet Office, utilizare Internet, posta electronica);
  • Limba engleza – nivel mediu/avansat;
  • Cunoasterea si aplicarea legislatiei in vigoare privind achizitiile publice;
  • Cunoasterea si aplicarea legislatiei in domeniul administrativ;
  • Cunoasterea procedurilor administrative;
  • Tehnici de analiza si prelucrare a datelor;
  • Tehnici de comunicare;
  • Rationament analitic, capacitate de analiza si sinteza, autoorganizare si capacitate de inovare, abordare proactiva a problemelor, gestionarea eficienta a timpului de lucru, abilitati de comunicare si relationare, eficienta, standarde morale si etice inalte, discretie, prudenta si temperanta;

Criterii a caror îndeplinire constituie un avantaj:

  • Cursuri in domeniul achizitiilor publice;
  • Disponibilitate la deplasari si participare la diferite evenimente;
  • Disponibilitate pentru program de lucru prelungit;
  • Experienta in achizitii verzi de minimum 1 an.

DESCRIEREA JOBULUI:

 • Principalele obiective ale postului
  Asigurarea realizarii achizitiilor publice la nivelul ADRB-I in conditiile de transparenta si legalitate prevazute de lege;

  Principalele atributii si responsabilitati ale postului:
 • Aplica corect legislatia in vigoare privind achizitiile publice;
 • Intreprinde demersurile pentru reinnoirea/recuperarea inregistrarii agentiei in SICAP;
 • Elaboreaza/actualizeaza pe baza necesitatilor transmise de celelalte departamente strategia de contractare si programul anual al achizitiilor publice pe care intentioneaza sa le atribuie in anul urmator;
 • Elaboreaza strategia anuala de achizitii publice in ultimul trimestru al anului anterior anului caruia ii corespund procesele de achizitie cuprinse;
 • Publica anunt/invitatie de participare SICAP aferente procedurilor de achizitii si furnizeaza informatiile necesare realizarii ofertelor potrivit procedurilor;
 • Realizeaza studiul pietii pentru lucrarile, serviciile si produsele ce fac obiectul achizitiilor;
 • Intocmeste documentele de justificare a alegerii procedurii/modalitatii de achizitie publica, elaboreaza (sau coordoneaza in functie de specificul achizitiei) documentatia de atribuire (note justificative privind valoarea estimata, criteriul de atribuire, criterii de calificare, fisa de date a achizitiei) si  documentele suport pentru organizarea unei proceduri de achizitie;
 • Aplica si finalizeaza procedurile de atribuire, coordoneaza activitatile de primire, deschidere si evaluare a ofertelor (intocmeste impreuna cu presedintele si membrii comisiei de evaluare procesul verbal de deschidere a ofertelor, procesul verbal de evaluare, elaboreaza raspunsuri la solicitarile de clarificari emise de ofertanti cu sprijinul departamentului care a solicitat achizitia, intocmeste raportul procedurii) si asigura comunicarea rezultatelor procedurii catre toti participantii la procedura;
 • Constituie si pastreaza dosarul achizitiei publice;
 • Coordonează activitatile de semnare a contractului de achizitii cu ofertantul castigator;
 • Realizeaza achizitiile directe prin intermediul catalogului electronic din SICAP;.

Candidatii interesati vor depune scrisorile de intentie si CV-urile actualizate la secretariatul Agentiei sau pe e-mail la adresa adriana.dulgheriu@adrbi.ro, pana la data de 31.08.2023.

În functie de numarul si relevanta candidaturilor primite, persoanele ale caror CV-uri vor fi declarate eligibile (îndeplinirea criteriilor obligatorii de recrutare si obtinerea cel putin a notei 7 la evaluarea activitatii anterioare, conform informatiilor din CV-uri) vor fi anuntate în termen util despre data/datele de organizare ale examinarilor stabilite pentru postul mentionat.

 

Anunț publicat în data de 28 iulie 2023.

 

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro