27.02.2024 - Anunț privind recrutarea de evaluatori cereri de finanțare depuse pe PR BI 2021-2027


Agenția pentru Dezvoltare Regionala București-Ilfov (ADRB-I), în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional București-Ilfov 2021-2027, organizează o primă sesiune de recrutare/identificare a persoanelor interesate sa participe la evaluarea cererilor de finanțare care vor fi depuse în cadrul apelurilor de proiecte ce vor fi lansate pe parcursul implementării Programului Regional București-Ilfov 2021-2027.

Urmare acestui proces, ADR B-I intenționează sa angajeze cel puțin 14 evaluatori pe posturi în afara organigramei, posturile fiind înființate în  conformitate cu prevederile din Capitolul I al Regulamentului-cadru aprobat prin HG 234/2023.

Posturile de evaluatori vor fi pe perioada determinată de 3- 6 luni, cu posibilitate de prelungire, durata normală a timpului de muncă de 4 ore/zi (negociabil), în regim de telemuncă - exceptând zilele stabilite/programate pentru pregătirea evaluării si vizitele pe teren. Numărul de posturi indicat mai sus este unul minim, el putând fi suplimentat în funcție de nevoile de evaluare rezultate în urma depunerii de proiecte pe parcursul acestui an.

Mai multe detalii găsiți aici:
Anunț evaluatori 27.02.2024

Profilele detaliate ale acestor posturi se regăsesc în documentul următor:
Profilele posturilor de evaluatori pe care ADRB-I intenționează sa îi angajeze pe parcursul anului 2024

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro