20.02.2018 - ADRBI angajeaza experti in dezvoltare proiecte si programare regionala


Avand in vedere numarul mare de aplicatii depuse pentru ocuparea posturilor de mai jos si tinand cont de faptul ca procesul de selectie al CV-urilor candidatilor are ca obiectiv stabilirea celor mai potrivite persoane care urmeaza sa fie angajate in cadrul Agentiei pe aceste posturi, comisia de examinare a stabilit ca, pentru evaluarea activitatii anterioare a candidatilor, respectiv stabilirea eligibilitatii candidaturilor, perioada sa fie prelungita pana in data de 04.04.2018.

In consecinta, in data de 04.04.2018, persoanele ale caror candidaturi vor fi declarate eligibile vor fi anuntate in vederea sustinerii probei scrise de evaluare a cunostintelor.

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Bucuresti – Ilfov organizeaza recrutare externa, în vederea ocuparii unui numar de cinci posturi de expert dezvoltare proiecte şi un post de expert programare regionala din cadrul Departamentului Planificare, Programare, Monitorizare si Portofoliu Proiecte (DPPMPP). Posturile sunt pe perioada nedeterminata, cu program normal de lucru.

Obiectivele posturilor de expert dezvoltare proiecte sunt: identificarea si dezvoltarea portofoliului regional de proiecte; indrumarea si consilierea potentialilor beneficiari de finantari din POR - institutii publice - în dezvoltarea de proiecte; furnizarea sprijinului adecvat catre potentialii beneficiari ai POR - institutii publice - pentru dezvoltarea capacitatilor tehnice si institutionale în vederea definirii unor propuneri de proiecte viabile (proiecte pipe-line), care sa fie finantabile din POR; elaborarea de propuneri pentru îmbunatatirea ghidurilor solicitantului pentru axele finantabile din POR si pentru stabilirea criteriilor de evaluare si selectie elaborate de catre AM POR; participarea la activitatile de planificare si programare regionala.

Obiectivele postului de expert programare regionala sunt: formularea, actualizarea si monitorizarea implementarii Strategiei de Dezvoltare Regionala; colectarea de date statistice, informatii privind investitiile publice în regiune si elaborarea de analize pentru fundamentarea Strategiei de Dezvoltare regionala; contributii regionale la elaborarea si fundamentarea strategiilor sectoriale, la POS-uri, POR si PND; elaborarea Strategiei de Inovare Regionala (RIS 3 B-I).

Descarca anunt (contine criteriile de recrutare, obiectivele posturilor, principalele atributii si responsabilitati ale posturilor, date privind depunerea CV-urilor, date de contact)

Candidatii interesati vor depune scrisorile de intentie si CV-urile actualizate la secretariatul Agentiei din Str. Mihai Eminescu, nr. 163, etaj 2, sector 2, Bucuresti sau pe e-mail, la adresa maria.boanca@adrbi.ro, pana la data de 21.03.2018.

În functie de numarul si relevanta candidaturilor primite, persoanele ale caror CV-uri vor fi declarate eligibile (îndeplinirea criteriilor obligatorii de recrutare si obtinerea cel putin a notei 7 la evaluarea activitatii anterioare, conform informatiilor din CV-uri) vor fi anuntate în termen util despre data/datele de organizare ale examinarilor stabilite pentru posturile mentionate.

Pentru o evaluare cat mai obiectiva a criteriilor de recrutare, candidatii sunt rugati sa acorde o atentie deosebita la întocmirea CV-urilor si a scrisorilor de intentie, furnizand informatii relevante si verificabile. 

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro