18.07.2023 - Angajam un expert finantari programe!


Agentia pentru Dezvoltare Regionala Bucuresti – Ilfov organizeaza recrutare externa (E7 - Recrutarea prin anunt extern pe platformele de recrutare si pe site-ul Agentiei) în vederea ocuparii unui post de Expert finantari programe (Cod SFPORPR/4 din Stat de functii) din cadrul Serviciului Finantare POR 2014-2020 si PR B-I 2021-2027 (SFPOR&PR).

Criterii obligatorii de recrutare:

 • Absolvent studii superioare, cu diploma de licenta;
 • Experienta generala (prestarea activitatii în baza unui contract de munca) - minim 1 an;
 • Utilizare sistem operare Windows, pachet Office, Cunostinte de Microsoft Project;
 • Utilizare Internet, posta electronica;
 • Cunoasterea limbii engleze la nivel avansat.
 • Posibilitatea efectuarii deplasarilor în interes de serviciu;
 • Abilitatea de a sustine prezentari în public – conferinte;
 • Gestionarea eficienta a timpului de lucru;
 • Corectitudine, seriozitate, responsabilitate, entuziasm, flexibilitate, persoana sociabila.

Criterii a caror îndeplinire constituie un avantaj:

 • Cursuri de instruire sau studii postuniversitare/de masterat in domeniul managementului (cu precadere al managementului proiectelor);
 • Cunoasterea si aplicarea legislatiei din domeniul reglementarilor si regulamentelor CE;
 • Experienta in domeniul implementarii/dezvoltarii proiectelor din fonduri structurale;
 • Tehnici de analiza si prelucrare a datelor;
 • Detinerea permisului de conducere - categoria B.

 

DESCRIEREA JOBULUI:

Principalele obiective ale postului

Pregatirea si gestionarea in bune conditii a cererilor de finantare si a deciziilor de asistenta tehnica a PR 2021-2027, prin indeplinirea activitatilor specifice.

Principalele atributii si responsabilitati ale postului:

 • Indeplineste activitati specifice deciziilor de finantare in conformitate cu sarcinile trasate de sefii ierarhici de pe filiera ierarhica a postului;
 • Participa la intocmirea sarcinilor rezultate din indeplinirea activitatilor in cadrul deciziilor de finantare PR BI;
 • Se documenteaza permanent in probleme legislative din domeniul specific de activitate;
 • Asigura indeplinirea activitatilor rezultate in urma desfasurarii unor parteneriate incheiate in baza unor programe / proiecte / conventii etc. cu diferite entitati din afara Agentiei, conform ordinelor si dispozitiilor sefilor ierarhici de pe filiera ierarhica a postului;
 • Participa la intocmirea cererilor de finantare, a cererilor de prefinantare / plata / rambursare, a modificarilor deciziilor de finantare, a raspunsurilor la solicitarilor de clarificari si mentinerea legaturilor cu Autoritatea de Management PR BI (AM PR BI)
 • Gestioneaza relatiile cu diverse autoritati / persoane in vederea bunei desfasurari a activitatilor specifice

Candidatii interesati vor depune scrisorile de intentie si CV-urile actualizate la secretariatul Agentiei sau pe e-mail la adresa alina.tanasa@adrbi.ro, pana la data de 16.08.2023.

În functie de numarul si relevanta candidaturilor primite, persoanele ale caror CV-uri vor fi declarate eligibile (îndeplinirea criteriilor obligatorii de recrutare si obtinerea cel putin a notei 7 la evaluarea activitatii anterioare, conform informatiilor din CV-uri) vor fi anuntate în termen util despre data/datele de organizare ale examinarilor stabilite pentru postul mentionat.

 

Anunț publicat în data de 18 iulie 2023.

 

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro