12 martie 2024 - ADRBI angajeaza experti consiliere inovare


Agenția pentru Dezvoltare Regională București – Ilfov (ADRB-I) organizează recrutare externă (E3 - prin cooptare directă si E7 – prin anunț extern) în vederea ocupării a două posturi de expert consiliere inovare [cod SSI/3 și SSI/4 din Statul de funcții, Contract Individual de Muncă (CIM) pe durata nedeterminată] din cadrul Serviciului Specializare Inteligentă (SSI).

Criterii obligatorii de recrutare:

 • Absolvent de studii superioare de lungă durată sau echivalent, într-un domeniu și o specializare care aparține domeniului fundamental “Științe sociale” sau  “Științe inginerești”.
 • Experiență profesională - minimum 1 an;
 • Cunoștințe operare PC (pachet Office, Canva, Prezi sau alt program informatic echivalent pentru prezentări) - nivel avansat;
 • Utilizare Internet, Outlook - nivel avansat;
 • Cunoașterea limbii engleze - nivel avansat;
 • Abilitatea de comunicare și relaționare, de a susține prezentări în public – conferințe;
 • Gestionarea eficientă a timpului de lucru;
 • Capacitate de sinteză, sistematizare și analiză statistică;
 • Inițiativă și lucru independent;
 • Abordare proactivă a problemelor;
 • Capacitate de lucru în echipă;
 • Inițiativă, capacitate de adaptare, seriozitate, răbdare, diplomație, responsabilitate, capacitate de concentrare, și spirit de echipă.


Criterii a căror îndeplinire constituie un avantaj:

 • Domeniul de licență:
 • Economie
 • Relații internaționale şi studii europene;
 • Experiență în domeniul postului – minimum 1 an;
 • Cursuri specifice pentru elaborarea de documente de planificare și programare în domeniul dezvoltării socio-economice;
 • Cursuri specifice pentru analiza datelor statistice;
 • Curs manager de inovare și/sau broker de tehnologii;
 • Cursuri despre transfer tehnologic și/sau protecția drepturilor de proprietate intelectuală sau echivalent;

DESCRIEREA JOBULUI:

Principalele obiective ale postului 

 • Dezvoltarea, operaționalizarea și actualizarea Strategiei de Specializare Inteligentă a regiunii București–Ilfov, în colaborare cu toți actorii/partenerii relevanți din regiune;
 • Monitorizarea Strategiei de Specializare Inteligentă a regiunii București–Ilfov;
 • Elaborarea, monitorizarea și modificarea PR BI 2021-2027, în conformitate cu reglementările europene prin fundamentarea acțiunilor aferente Obiectivului de Politică 1 – O Europă mai inteligentă;

Principalele atribuții și responsabilități ale postului:

 • Elaborează, monitorizează și actualizează Strategia Regională pentru Specializare Inteligentă (RIS3 BI) și portofoliul de proiecte aferent, care fundamentează prioritățile Programului Regional BI;
 • Elaborează analize cantitative și calitative pentru fundamentarea programării dezvoltării regionale, conform domeniilor de competență, inclusiv pentru următoarele perioade de programare a Fondurilor Structurale ale UE;
 • Asigură Secretariatul Comitetului Regional de Inovare București-Ilfov (CRI BI);
 • Organizează și coordonează procesul regional de descoperire antreprenorială (EDP) ce stă la baza procesului de elaborare și actualizare a Strategiei Regionale pentru Specializare Inteligentă și a portofoliului de proiecte aferente;
 • Asigură activitățile de planificare necesare pentru identificarea priorităților de dezvoltare ale regiunii București - Ilfov, prin corelarea nevoilor de dezvoltare la nivel regional și local cu prioritățile UE, în vederea maximizării impactului investițiilor publice din regiune, care intră sub incidența Obiectivului de Politică 1 – O Europă mai inteligentă;
 • Contribuie activ la elaborarea/modificarea documentelor subsecvente de implementare pentru Programul Regional București Ilfov 2021-2027, inclusiv la elaborarea/revizuirea criteriilor de eligibilitate și selecție a proiectelor pentru acțiunile aferente OP 1;
 • Contribuie activ la elaborarea/modificarea și/sau revizuirea schemelor de ajutor de stat şi ajutor de minimis aferente PR BI 2021-2027;
 • Contribuie la elaborarea și revizuirea Evaluării ex-ante pentru instrumente financiare pentru IMM, stabilirea modalității de execuție a acestora și urmărirea progresului implementării instrumentelor financiare din PR BI, inclusiv realizarea documentației suport necesare pentru implementarea şi monitorizarea instrumentelor financiare;

Candidații interesați vor depune scrisorile de intenție și CV-urile actualizate la secretariatul Agenției sau pe e-mail la adresa adriana.dulgheriu@adrbi.ro, până la data de 21.03.2024.

În funcție de numărul și relevanța candidaturilor primite, persoanele ale căror CV-uri vor fi declarate eligibile (îndeplinirea criteriilor obligatorii de recrutare și obținerea cel puțin a notei 7 la evaluarea activității anterioare, conform informațiilor din CV-uri), vor fi anunțate în termen util despre data/datele de organizare ale examinărilor stabilite pentru posturile menționate.

Bibliografie Concurs Expert Inovare SSI_AM

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro