11.07.2018 - ADRBI cauta colaboratori !


Agenția pentru Dezvoltare Regionala București Ilfov (ADRBI) caută colaboratori pentru evaluarea de proiecte depuse in cadrul Programul Operațional Regional (REGIO) 2014-2020, axele prioritare 3 si 10.

ADRBI este organism intermediar pentru Programul Operațional Regional (REGIO) 2014-2020 si in aceasta calitate are responsabilități privind evaluarea/selecția/contractarea cererilor de finanțare depuse de beneficiari, autorități publice locale din regiune.  Detalii despre program si atribuțiile ADRBI se regăsesc pe site.

Detalii despre obiectivele specifice aferente axei prioritare 3 si axei prioritare 10  (ghidul solicitantului, inclusiv grilele de evaluare tehnica si financiara) se regăsesc la adresa http://2014-2020.adrbi.ro/axe .

In acest moment căutam colaboratori, persoane fizice sau PFA, pentru evaluarea de proiecte prin care se solicita finanțare din POR, pe diferite obiective specifice. Mai multe detalii

Data publicarii anuntului: 11 iulie 2018

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro