1 aprilie 2024 - Angajam expert gestiune proiecte!


Agentia pentru Dezvoltare Regionala Bucuresti – Ilfov organizeaza recrutare externa (Cod procedura: E7 – recrutare prin anunt extern) în vederea ocuparii unui post de Expert gestiune proiecte (cod SDMP/9 – CIM durata determinata – 24 luni) din cadrul Serviciului Dezvoltare si Management Proiecte.

Criterii obligatorii de recrutare:

- Absolvent studii superioare, cu diploma de licenta;
- Experienta generala (prestarea activitatii în baza unui contract de munca) - minim 1 an;
- Cunoasterea limbii engleze la nivel avansat;
- Utilizare sistem operare Windows, pachet Office, cunostinte de Microsoft Project, utilizare Internet, posta electronica;

Criterii a caror indeplinire constituie un avantaj:
- Cursuri de instruire sau studii postuniversitare/ de masterat in domeniul managementului (cu precadere al managementului proiectelor);
- Cunoasterea si aplicarea legislatiei din domeniul reglementarilor si regulamentelor CE;
- Experienta in domeniul implementarii/dezvoltarii proiectelor din fonduri structural;
- Tehnici de analiza, sinteza si prelucrare a datelor;
- Detinerea permisului de conducere - categoria B;

Circumstante speciale :
- Posibilitatea efectuarii deplasarilor în interes de serviciu, conform activitatilor proiectelor aflate în implementare;
- Abilitatea de a sustine prezentari în public – conferinte.

Calitati personale:
- Gestionarea eficienta a timpului de lucru;
- Corectitudine, seriozitate, responsabilitate, entuziasm, flexibilitate, persoana sociabila.

Principalele obiective ale postului:
- Implementarea activitatilor proiectelor finantate prin Programul INTERREG EUROPE in care ADRBI este partener;
- Indeplinirea activitatilor necesare in vederea asigurarii rambursarii cheltuielilor efectuate in cadrul Programului INTERREG EUROPE (cereri de rambursare, clarificari, alte actiuni necesare, etc).

Principalele atributii si responsabilitati ale postului:
- Indeplineste activitati specifice contractelor de finantare in conformitate cu sarcinile trasate de catre de catre sefii SDMP respectiv DDAP;
- Participa la intocmirea tuturor livrabilelor rezultate din indeplinirea activitatilor in cadrul proiectelor INTERREG EUROPE;
- Asigura respectarea cerintelor privind informarea si publicitatea acolo unde este cazul ;
- Efectueaza in permanenta documentare in probleme legislative din domeniul specific de activitate;
- Asigura indeplinirea activitatilor rezultate in urma desfasurarii unor parteneriate incheiate in baza unor programe/ proiecte/ conventii etc. cu diferite entitati din afara Agentiei, conform ordinelor si dispozitiilor sefilor ierarhici de pe filiera ierarhica a postului;
- Participa la realizarea cererilor de rambursare a cheltuielilor efectuate in cadrul proiectelor INTERREG EUROPE, precum si la raspunsurile de clarificari si mentinerea legaturilor cu Autoritatea Nationala pentru INTERREG EUROPE;
- Gestioneaza relatiile cu diverse autoritati/ persoane in vederea bunei desfasurari a activitatilor proiectelor in desfasurare;
- Indeplineste activitati rezultate din contractarea a diverse servicii, bunuri sau lucrari necesare bunei desfasurari a activitatii departamentului, conform clauzelor contractuale si solicitarilor sefului departamentului (verificarea realitatii, regularitatii si legalitatii serviciilor, bunurilor sau lucrarilor achizitionate, avizarea efectuarii platilor, transmiterea documentelor de plata in timp util la Departamentul Financiar-Contabilitate, tinerea unor evidente, raportarea si monitorizarea indeplinirii clauzelor contractuale etc.).

Candidatii interesati vor depune scrisorile de intentie si CV-urile actualizate la secretariatul Agentiei sau pe email la adresa alina.tanasa@adrbi.ro, pana la data de 15.04.2024.

În functie de numarul si relevanta candidaturilor primite, persoanele ale caror CV-uri vor fi declarate eligibile (îndeplinirea criteriilor obligatorii de recrutare si obtinerea cel putin a notei 7 la evaluarea activitatii anterioare, conform informatiilor din CV-uri) vor fi anuntate în termen util despre data/datele de organizare ale examinarilor stabilite pentru postul mentionat.

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro